Van het gas af, dankzij papier! Nieuwe opdracht voor Sweco

/siteassets/nieuws/2020/oud-eerbeek---770x433px.jpg

Van het gas af, dankzij papier! Nieuwe opdracht voor Sweco

27 september 2020
Sweco onderzoekt in opdracht van Provincie Gelderland de technische haalbaarheid van een warmtenet die honderden woningen van warmte voorziet in de dorpen Loenen en Eerbeek. Bij het warmtenet wordt gebruik gemaakt van warmte uit de nabijgelegen papierfabrieken, in combinatie met andere duurzame opwekkers.

Loenen en Eerbeek vormen het centrum van de Nederlandse papierindustrie. Al vanaf de 17e eeuw is dit een belangrijke bron van inkomsten voor de plaatselijke bevolking. Nu wordt een nieuwe stap onderzocht, waarbij de papierfabrieken ook de omliggende huizen en bedrijven gaan verwarmen.

Het haalbaarheidsonderzoek van Sweco moet aantonen hoe de bestaande (rest)warmte van papierfabrieken DS Smith, Mayr-Melnhof en Smart Packaging Solutions benut kan worden om nieuwe warmte op te wekken, met als ultiem doel een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Projectleider Robin van der Sande: ‘Over de industrie wordt wel eens gezegd dat zij te weinig doen om CO2 te besparen. Het mooie hier is dat de industrie en woningbouw de handen ineenslaan. Er is al veel onderzoek gedaan. Wat er nog niet is, is een ontwerp dat de potentie verzilverd. Het succes zit niet alleen in de (technische)resultaten maar ook in de proces-resultaten waar wij de tijd voor nemen.’ 

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek, inclusief een plan voor financiering, kan de Provincie een weloverwogen (investerings)besluit nemen. Deze stap levert een mooie bijdrage aan het Gelders Energie Akkoord (GEA), dat als doel heeft dat Gelderland in 2050 klimaatneutraal is.

Het haalbaarheidonderzoek is eind 2020 gereed.

Meer weten?

Robin
van der Sande
Consultant sustainable energy