Testen met 'rij-assistent' om wachttijd voor rood licht te verminderen

/siteassets/nieuws/2020/_1wh1286-770x433px.jpg

Testen met 'rij-assistent' om wachttijd voor rood licht te verminderen

31 januari 2020
Het samenwerkingsverband SmartwayZ.NL testte vandaag samen met Ford en diverse marktpartijen, waaronder Sweco, een slimme ‘rij-assistent. Deze techniek geeft automobilisten straks informatie over welke snelheid zij kunnen rijden om groen te halen bij het eerstvolgende verkeerslicht.

Het ‘Green Light Optimal Speed Advice’- systeem (GLOSA) staat nog in de kinderschoenen. Om het verder te ontwikkelen is het noodzakelijk dat grote internationale autofabrikanten testen uitvoeren met GLOSA, zoals Ford nu heeft gedaan op de Automotive Campus in Helmond.

Waarom is GLOSA nodig?

Het idee achter GLOSA is om auto’s te laten communiceren met slimme verkeerslichten. De bedoeling is dat de bestuurder een adviessnelheid krijgt, zodat hij of zij weet hoe hard of zacht gereden moet worden om bij het volgende verkeerslicht door het groene licht te rijden. Doordat de verkeerslichtregeling op dit moment nog niet betrouwbaar genoeg is, krijgt de bestuurder nu vaak niet de juiste informatie. Dit houdt in dat de informatie die het slimme verkeerslicht uitzendt richting auto, vaak niet exact juist is. De geadviseerde snelheid die daarop gebaseerd wordt, is dus niet juist. Belangrijkste uitdaging is dan ook om iets te vinden op het onvoorspelbare karakter van het verkeerslichtsysteem.

Objectieve testdag

De Automotive Campus – gelegen in de Brainport Regio - in Helmond, was het decor voor de testdag. Deze locatie –als Automotive hotspot– biedt een aantrekkelijke leer- en testomgeving voor Automotive bedrijven. De testdag heeft beter inzicht gegeven op welke punten er nog verder ontwikkeld moet worden, zodat het systeem permanent kan worden aangeboden als service.

Vermindering van uitstoot

Naast dat de reis veel meer ontspannen en comfortabeler wordt, scheelt het ook enorm in de uitstoot. Door een betere doorstroming van het verkeer, hoeft er immers minder geremd en opgetrokken te worden. Als het straks echt zo ver is, gaat het ook leiden tot minder vertraging.

Christophe van der Maat, gedeputeerde provincie Noord-Brabant & voorzitter programmaraad SmartwayZ.NL:

Om GLOSA als rij-assistent definitief van de grond te krijgen, zijn er (uitvoerige) testen nodig. Een dienst als deze is niet ‘morgen’ operationeel. De techniek is aanwezig, maar de stap naar uitrol in de samenleving start nu. Ik kijk uit naar die stap, want we spenderen veel te veel tijd aan het wachten voor rood licht met ons allen. We zijn als SmartwayZ.NL dan ook blij met de samenwerking met FORD. Want als overheid hebben we marktpartijen heel hard nodig om een slim mobiliteitsnetwerk voor Zuid-Nederland definitief voor elkaar te krijgen. En ik ben uiteraard trots dat dit gebeurt op de Automotive Campus, een unieke en innovatieve locatie in Europa. Niet voor niets kiezen internationale marktpartijen voor deze locatie.

Publiek/private samenwerking

GLOSA is nog geen breed uitgerolde techniek, maar het is een techniek die van meerwaarde zal zijn voor zowel de gebruiker, de automobielfabrikanten, serviceproviders en de wegbeheerders. Voor deze laatste groep kan GLOSA bijvoorbeeld in ‘light variant’ gebruikt worden als sturingsmiddel, mits de kruispunten uiteraard goed blijven werken. Werk aan de winkel dus om het van ontwikkel- naar realisatie te brengen.

Reza Kamerbeek, Deploymentmanager Smart Traffic bij Sweco:

We zijn trots dat we met onze kennis en expertise kunnen bijdragen aan dit project. Het is een mooie kans mee te denken over de toekomst van Smart Mobility en de ideeën rond zelfrijdend vervoer vorm te geven. 

Meer informatie

Slimme en duurzame mobiliteit bij Sweco

Meer weten?

Reza
Kamerbeek
Implementation Manager