Sweco tekent City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

/siteassets/nieuws/2020/header-city-deal_770x430px.jpg

Sweco tekent City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

17 december 2020
De bouwsector als drijvende kracht voor de circulaire economie. Dat is de ambitie van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, een initiatief van het ministerie van BZK dat op 17 december van start gaat. Sweco Nederland tekende als enige ingenieursadviesbureau de City Deal.

De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop en de materialen waarméé we bouwen. De City Deal wil laten zien dat circulair en conceptueel bouwen kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwagenda, mede door de grote hoeveelheid aan innovaties in bouwproducten en processen die dit met zich mee brengt. Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met verschillende bouwsystemen, waarbij demontabel en biobased bouwen centraal staan. De partners gaan ook op zoek naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Door de brede vertegenwoordiging van partijen in de deal, kunnen ambities beter worden uitgelijnd. Zo draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad.

Eugene Grüter, CEO Sweco Nederland: ‘Met oude materialen en hernieuwbare bouwmaterialen geven wij dagelijks in ons werk toekomstige gebouwen vorm. Dit doen we door het samenbrengen van gedreven mensen, die kennis delen en samen de schouders er onder zetten. Zo bouwen we samen de stad van de toekomst. Dit herkennen we in de drijfveren achter de City Deal, die we daarom hebben ondertekend.’

De partners in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen zijn:
Steden: Leiden, Den Haag, Almere, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Amersfoort, Dordrecht
Provincies: Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland
Rijksoverheid: LNV, BZK (BFR, B&E, WM), I&W
Private Partijen: Dura Vermeer, Van Wijnen, Bouwfonds Property Development (BPD), ASN Bank, Madaster Services Netherlands, Sustainer Homes, Sweco Nederland, ITMOOS, New Horizon Urban Mining, Urban Climate Architects, Finch Buildings, Cepezed projects, Rc Panels
Kennisinstellingen: Universiteit Utrecht (Urban Futures Studio), Hogeschool van Amsterdam, TU Delft (The Green Village)
Netwerkorganisaties: Platform31, Cirkelstad, De Bouwcampus, Stichting C-creators, iCircl, Netwerk Conceptueel Bouwen, Holland Houtland
Vereniging van Woningcorporaties: Aedes

Doelstelling circulaire economie
Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij in 2030 ons primaire grondstofgebruik al met de helft is afgenomen. Bovendien dient de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te zijn gedaald ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd kent ons land een enorme bouwopgave: de komende jaren moet een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen.

Deze twee opgaven kunnen elkaar versterken als ze in samenhang worden opgepakt. Doordat de bouwsector 40% van alle grondstoffen verbruikt en 40% van de nationale CO2-uitstoot veroorzaakt, is door slim circulair en conceptueel bouwen duurzaamheidswinst te behalen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van woningen. Sterker nog, het bouwtempo kan omhooggaan terwijl de klimaatambities versneld gehaald worden. Een aantal steden, provincies, private partijen en kennisinstellingen slaat daarom samen met het Rijk de handen ineen om de gezamenlijke ambities kracht bij te zetten in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Meer weten?

Wim
van der Heide
Business development manager