Sweco draagt bij aan internationaal onderzoek naar op afstand bestuurbaar vervoer in logistiek en transport

/siteassets/nieuws/2020/5g_totaal-0-00-40-09.jpg

Sweco draagt bij aan internationaal onderzoek naar op afstand bestuurbaar vervoer in logistiek en transport

16 juni 2020
Vandaag werd bekend dat het internationale onderzoeksproject ‘5G-Blueprint’, een publiek-private samenwerking van partijen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië een subsidie van 10 miljoen euro van de Europese Unie ontvangt. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met onder andere het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken, North Sea Port en Port of Antwerp, bedrijfsleven en academische sector een consortium van 28 partijen , waaronder Sweco, opgericht. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe met behulp van de techniek van tele-operation transport en logistiek – ook grensoverschrijdend – efficiënter kan.

Het 5G-Blueprint project start per 1 september 2020 en loopt drie jaar. De subsidie wordt verleend vanuit het EU-programma ‘Horizon 2020 Onderzoek en Innovatie’.

De betrokken partijen gaan onderzoeken hoe real-time data uitwisseling van en naar voertuigen, tussen terminals en voertuigen en tussen voertuigen en centrales kan bijdragen aan meer efficiëntie in de supply chain, en het helpen ondervangen van chauffeurstekorten, door het op afstand sturen en ondersteunen van voer- en vaartuigen. Hiermee verbetert naar verwachting niet alleen de bereikbaarheid van de belangrijke logistieke corridor North Sea Port (Vlissingen – Terneuzen – Gent) - Antwerpen, maar neemt ook de werkgelegenheid toe en kan de concurrentiepositie worden versterkt. De inzet van nieuwe 5G telecommunicatietechnologie is daarbij een instrument.

Sweco draagt aan het onderzoek bij met haar kennis over intelligente verkeerslichten, zoals de Smart Traffic toepassing. Maarten van de Pas, Service Delivery Manager bij Sweco: “Met dit project verbeteren we niet alleen de efficiëntie van de logistieke sector, met Smart Traffic maken we verkeerslichten gereed voor volledig zelfrijdende voertuigen. Zo dragen we bij aan een duurzame toekomst.”

Nieuwe standaard
Binnen het project worden digitale technieken en telecommunicatiemogelijkheden onderzocht en wordt gekeken naar onderwerpen als veiligheid, kosten en baten, verantwoordelijkheidsverdeling, samenwerking en standaardisatie. De inzichten en lessen van dit driejarige project worden waar mogelijk direct in deze regio toegepast. Maar ze zijn ook belangrijk als nieuwe standaard en werkwijze – als Blueprint - voor andere gebieden en sectoren.

Samenwerking
Het 5G-Blueprint project is een uitbreiding van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Binnen lopende programma’s rond intelligente verkeerslichten, Talking Traffic en Mobilidata, wordt al veel kennis en ervaring uitgewisseld.  Ook het beheer en de doorontwikkeling van standaarden wordt gezamenlijk vormgegeven.

Deelnemende partijen zijn: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Rijkswaterstaat), Martel Innovate,HZ University of Applied Sciences, Sentors, Economische Impuls Zeeland, Locatienet, Swarco Nederland, KPN, V-Tron, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Sweco Nederland, Telenet, imec, Be-Mobile, Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (inclusief Agentschap Wegen en Verkeer), Room40, Port of Antwerp, Nxtport, Eurofiber, Kloosterboer, More Work Less Carbon, RoboAuto, Seafar, Verbrugge International, Toyota Motor Europe, Transport Joosen, North Sea Port en Terberg Benschop.

Dit project heeft een subsidie ontvangen vanuit het EU-programma ‘Horizon 2020 Onderzoek en Innovatie’, onder ‘Grant Agreement’ nummer 952189. Lees het nieuwsbericht over de subsidie verstrekking hier.    

Meer weten?

Rob
Althuisius
Afdelingshoofd Mobiliteit