Omgevingswet uitgesteld, wat betekent dat voor jou?

/siteassets/nieuws/2020/omgevingswet2-770x433px.jpg

Omgevingswet uitgesteld, wat betekent dat voor jou?

2 april 2020
De Omgevingswet zal niet per 1 januari 2021 in werking treden. Het uitstel is nodig omdat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet op tijd gereed is en door de coronacrisis de implementatie van de Omgevingswet vertraagt, bijvoorbeeld bij gemeenten. In de loop van april 2020 wordt naar verwachting een nieuwe datum voor de inwerkingtreding bekend gemaakt, wij rekenen op een half jaar tot een jaar uitstel.

Belangrijk is dat de inhoud van de wet niet ter discussie staat, die is al door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen.  Wij zullen dan ook onverminderd doorgaan met het ‘werken in de geest van de Omgevingswet’. Dus meer samenwerking, meer participatie met stakeholders en de omgeving, een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving. We gaan ook onverminderd door om onze klanten te ondersteunen bij het opstellen van een Omgevingsvisie of bouwstenen daarvoor.

Het uitstel heeft wel direct betekenis voor de te volgen procedures en de instrumenten die daar bij horen. We zullen langer gebruik maken van de bekende producten bestemmingsplan, Tracébesluit, inpassingsplan en projectplan Waterwet. Ook experimenten onder de Crisis- en herstelwet kunnen langer doorlopen. De nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet, zoals omgevingsplan en projectbesluit, kunnen pas later gebruikt worden. Het uitstel geeft ons meer tijd om ons samen voor te bereiden op de Omgevingswet.

Meer informatie, vragen of zorgen? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Meer weten?

Karen
Huijsmans
Luuk
Vranken
Senior adviseur Omgevingsrecht