Sweco aan de slag met totale renovatie van jaren 70 wijk in Blaricum

/siteassets/nieuws/2020/daan-770x380px.jpg

Sweco aan de slag met totale renovatie van jaren 70 wijk in Blaricum

21 april 2020
De jaren 70 wijk Bijvanck in de gemeente Blaricum is toe aan een grondige opknapbeurt. De gemeente schakelde Sweco onlangs in om een integraal en toekomstbestendig plan te maken voor deze wijk. “Een geweldige opdracht, die ons goed past”, aldus Daan Cornelisse, projectmanager bij Sweco.

“Klimaatadaptatie, energietransitie, slimme en duurzame mobiliteit, circulaire economie, gezonde en veilige stad, al deze thema’s komen terug in de vraag van de gemeente, vertelt Daan. “Zo gaan we aan de slag met het verbeteren van de groenstructuur, de reconstructie van wegen, het opknappen van fietspaden en speeltuinen, gaan we de wateroverlast in de wijk aanpakken en maken we stappen voor de energietransitie. Het moet een wijk worden die verkeerskundig veilig is en waarbij we meteen rekening houden met toekomstige mobiliteitsbehoeften, denk aan: laadinfrastructuur voor elektrische auto’s en sneller fietsverkeer.”  

Inwoners denken mee via online participatie en wijksafari 
Met de aftrap van het project door wethouder Liesbeth Boersen is ook meteen het participatietraject gestart. “We willen graag van de inwoners zélf horen wat hun wensen en verlangens zijn om rekening mee te houden in het ontwerp”, vertelt Liesbeth. Vanwege de Coronacrisis vindt de eerste inventarisatie via de online participatietool Maptionnaire plaats.

Als de Coronacrisis voorbij is nemen we de inwoners alsnog mee op wijksafari: een wandeling door de wijk onder begeleiding van de gemeente en Sweco.

 

In één keer een totale wijk aanpakken 
De Bijvanck is een zogenaamde bloemkoolwijk, een typische wijk uit de jaren 70. Dit type wijk komt veel voor in ons land: 20% van de Nederlandse woningen staat in een bloemkoolwijk. De straten en woonerven vormen aparte subwijkjes, die als bloemkoolroosjes op de hoofdwegen zijn "geplant" en doorgaans maar één toegang hebben. 

Vaak zie je dat gemeenten delen van een wijk renoveren of een wijk op onderdelen aanpakken. Bijzonder in dit project is dat de gemeente Blaricum in één keer een totale wijk integraal aanpakt. Een mooie uitdaging!, aldus Daan.

Sweco begeleidt de planvorming, inclusief het participatieproces en maakt het ontwerp. Tevens begeleidt Sweco het technisch proces. De uitvoering staat gepland voor 2022.  

Meer weten?

Daan
Cornelisse