Werkgevers in regio Foodvalley met duurzaam vervoer aan de slag

/siteassets/nieuws/2019/mobiliteitsconvenant--regio-foodvalley-770x380.jpg

Werkgevers in regio Foodvalley met duurzaam vervoer aan de slag

1 oktober 2019
Op 30 september hebben provincie Gelderland, Regio Foodvalley en diverse werkgevers het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley ondertekend. In dit convenant leggen grote en kleine werkgevers uit de regio afspraken vast over het stimuleren van duurzame mobiliteit van hun werknemers. Sweco bracht in opdracht van de gemeente Wageningen, initiatiefnemer namens de regio, de partijen bij elkaar.

Doel van het convenant is uitwisselen en leren van elkaars plannen voor het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. Hiermee verbetert de samenwerking en kiezen meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid in de regio. En met de bereikbaarheid ook de leefbaarheid.

AANLEIDING

Veel werkgevers zien de noodzaak om een waardig alternatief te bieden voor autoverkeer in de spits. Echter, veel bedrijven missen schaalgrootte om maatregelen te nemen. Een carpoolproject werkt bijvoorbeeld alleen als er zo’n 250 medewerkers aan meedoen. Ook zijn er veel bedrijven die slechte ervaringen hebben met duurzaamheidsmaatregelen, omdat ze genomen zijn zonder goed inzicht. Ze missen daardoor het juiste effect. Sweco heeft het netwerk van partijen bij elkaar gebracht om concrete maatregelen wél kans van slagen te geven.

BEDRIJVEN KUNNEN MORGEN STARTEN

Veel bedrijven in regio Foodvalley deden al veel aan duurzaamheid. Sweco bracht zo’n dertig werkgevers, acht regiogemeenten en twee provincies bij elkaar. Allemaal partijen met eigen plannen en belangen, maar wel met een gezamenlijk doel om (nog meer) concrete acties te ondernemen. Daniëlle de Bruin, adviseur Duurzame mobiliteit bij Sweco vertelt: “Wat zo bijzonder is, het gaat om afspraken waar bedrijven morgen mee kunnen beginnen! Heel SMART en concreet, maar ook laagdrempelig. Dat laatste is belangrijk”, aldus Daniëlle, “want we bieden nieuwe partijen ook de kans om aan te sluiten. En partijen kunnen ook in de loop van de tijd hun afspraken uitbreiden naar meer onderwerpen, zodat dit convenant niet een eenmalig feestje is maar een volledig programma”.

GEZONDERE LEEFOMGEVING

De werkgevers, waaronder grote namen als Friesland Campina en Unilever, gaan écht iets doen aan duurzame mobiliteit. Daniëlle: “Geen woorden, maar daden. Het gaat nu om vertrouwen bouwen in dit netwerk en vervolgens steeds meer inhoud toevoegen.” Op de vraag wat het convenant moet gaan opleveren antwoordt ze: “Bewoners in de regio hebben minder last van files, fijnstof, stank, herrie en overvolle parkeerplaatsen. Het levert een gezondere leefomgeving in deze regio op. Natuurlijk niet alleen door dit convenant, maar we zetten wel een waardevolle stap!”.

OVER REGIO FOODVALLEY

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Ontwikkelingen op het gebied van kennis en innovatie is van groot belang in deze economische topregio. Regio Foodvalley investeert in wonen, werken, bereikbaarheid en onderwijs. De regio heeft ongeveer 350.000 inwoners, woonachtig in de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Klik hier voor het volledige persbericht van de gemeente Wageningen.

MEER INFORMATIE

Werkgeversaanpak

Meer weten?

Daniëlle
de Bruin
Adviseur Duurzame mobiliteit
Paul
Plazier
Adviseur Duurzame mobiliteit