Sweco ondertekent de Greendeal Duurzame Zorg 2.0

Sweco ondertekent de Greendeal Duurzame Zorg 2.0

1 oktober 2019
Op 15 mei 2019 ondertekende Sweco samen met ruim 30 andere partijen in de zorgsector de Greendeal Duurzame Zorg 2.0 in aanwezigheid van minister Bruno Bruins en kwartiermaker Cathy van Beek.

Hiermee geeft Sweco verder vorm aan haar bijdragen voor het verduurzamen van de zorgsector. Alle 4 pijlers van deze Greendeal (CO2-reductie in de zorg, zuinig zijn met grondstoffen: circulair werken, schoon water: medicijnresten uit het water, een gezonde leef- en verblijfsomgeving) sluiten naadloos aan op de dienstverlening van Sweco die zich richt op het ontwikkelen van een gezonde en veilige leefomgeving. Sweco is graag bereid haar brede ervaring en expertise op dit gebied in te zetten ter ondersteuning van de Green Deal thema’s.