Oost-Nederland koploper in digitalisering mobiliteitsdata

/siteassets/nieuws/2019/digitalisering-mobiliteitsdata-sweco-770x380.jpg

Oost-Nederland koploper in digitalisering mobiliteitsdata

10 oktober 2019
Dagelijks zijn ruim 2 tot 3 miljoen gebruikers op pad met slimme mobiliteitsdiensten als Google Maps en Flitsmeister voor navigatie. De publieke data die de diensten gebruiken moet van hoge kwaliteit zijn. De provincies Gelderland en Overijssel zien de noodzaak hiervan in en zetten vol in op digitalisering in brede zin en digitalisering van mobiliteitsdata in het bijzonder.

Sweco schrijft voor beide provincies en de inliggende gemeenten een Plan van Aanpak dat voor de jaren tot en met 2023 mijlpalen en concrete acties beschrijft om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van mobiliteitsdata op het gewenste niveau komt en de levering wordt verankerd in de organisaties.

Belang van hoge kwaliteit data

Apps bieden de reiziger steeds betere en actuelere informatie over de snelste route, flitsers, incidenten, evenementen, parkeerplaatsen, goedkope tankstations, et cetera. Het is zaak dat de publieke data die de diensten gebruiken van een hoge kwaliteit is en dat de beschikbaarheid is gegarandeerd.

Niet alleen de weggebruikers en dienstverleners die apps ontwikkelen hebben daar belang bij. Hoe meer mensen de apps gebruiken, hoe efficiënter het wegennet kan worden benut en hoe veiliger het wordt. Onverwachte en onduidelijke verkeerssituaties kunnen immers worden voorkomen. Wegbeheerders kunnen zo hun beleidsdoelen op een andere, moderne manier bereiken.

Bovendien doen wegbeheerders waardevolle ervaring op voor de digitalisering in bredere zin, die de komende jaren zeker gaat plaatsvinden binnen de organisaties. Ook vormt mobiliteitsdata de basis voor ontwikkelingen als zelfrijdende voertuigen, onderling en met wegkantsystemen verbonden (vracht)voertuigen en diensten als Mobility as a Service (MaaS).

Bestuurlijke afspraken

Nederland zet vol in op de digitalisering van de samenleving en dus ook van mobiliteitsdata. De Minister van Infrastructuur & Waterstaat trekt dat proces en heeft daarom eind 2018 in de bestuurlijke overleggen met de MIRT-regio's in Nederland afspraken gemaakt over de levering van 15 data items gerelateerd aan mobiliteit. De data items hebben onder meer betrekking op wegwerkzaamheden, de impact van incidenten, wegwerkzaamheden, evenementen, maximumsnelheden, parkeren, logistiek, (slimme) verkeerslichten en de fiets.

In 2023 moet de levering van onder meer die 15 data items op niveau zijn gebracht. En nog veel belangrijker, de datalevering moet geborgd zijn in de werkprocessen van de organisaties. De data items zullen de komende jaren wellicht wijzigen of uitbreiden, de verankering van de datalevering in de organisaties moet blijvend zijn.

Organisatieverandering

Er is de komende jaren nog veel werk te verzetten en Gelderland en Overijssel initiëren en faciliteren het veranderproces voor de eigen organisaties én de inliggende gemeenten. De provincies hebben de data items geclusterd in werkprocessen en mijlpalen en acties benoemd, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de organisatieverandering die nodig is en het benodigde draagvlak in de drie lagen van de organisaties: ambtelijk, management en bestuur.

“De provincies lopen hiermee voorop in Nederland. Sweco is er trots op daar een actieve bijdrage te leveren. Het doel van de opgave is namelijk geheel in lijn met de visie van Sweco: samen met onze klanten werken aan duurzame samenlevingen van de toekomst”, aldus Leander Hepp, adviseur Smart Mobility bij Sweco.

Aan de slag met mobiliteitsdata

Heeft u vragen over dit project of wilt u weten wat Sweco voor u als provincie of gemeente kan betekenen als het gaat om digitalisering van mobiliteitsdata? Neem gerust contact op met Leander Hepp.

Meer weten?