Kansen voor gemeenten: proeftuin met subsidie

/siteassets/columns/column-miljoenennota-woningbouwopgave480x270-min.jpg

Kansen voor gemeenten: proeftuin met subsidie

31 oktober 2019
Vanuit het programma Aardgasvrije Wijken is er voor het vierde kwartaal 2019 opnieuw subsidie beschikbaar gesteld voor gemeenten die als proeftuin willen fungeren. Per wijk is er een subsidie van € 5 miljoen beschikbaar.

Vincent Jansen, hoofd afdeling Energie & Duurzaamheid bij Sweco, geeft een tip bij het aanvragen van de subsidie: ‘Maak een hoogwaardig kwalitatief plan waarin je je integrale aanpak duidelijk naar voren laat komen en waarin je koppelkansen laat zien met andere programma’s op het gebied van klimaatadaptatie, bodemsanering, ecologie of andere passende vervangingsplannen die leiden tot een verbetering van de leefomgeving. De combinatie van de energietransitie met klimaatadaptatie maken we vaker, omdat dit echt een hele sterke combinatie is en beide op dit moment erg belangrijk zijn voor het toekomstbestendig maken van de leefomgeving.’