Sweco en Heijmans sluiten uniek verkeersmanagement contract met gemeenten Enschede en Almelo

/siteassets/nieuws/2019/daes-770x380px.jpg

Sweco en Heijmans sluiten uniek verkeersmanagement contract met gemeenten Enschede en Almelo

26 november 2019
Sweco en Heijmans gaan de komende twintig jaar het verkeersmanagement uitvoeren voor de gemeenten Enschede en Almelo. Met dit unieke contract wordt puur gestuurd op resultaat: doorstroming als een service.

Enschede en Almelo willen dat de doorstroming van het verkeer door hun gemeenten zo effectief en optimaal mogelijk is. Een goede verkeersdoorstroming ondersteunt bij het bouwen aan een veilige en gezonde leefomgeving voor de bevolking. Daarnaast is er de ambitie om te komen tot meest innovatieve regio van Nederland. Om deze ambities te behalen, is aan Sweco en Heijmans de opdracht gegund om voor vier keer 5 jaar het verkeersmanagement in deze twee gemeenten uit te voeren. Het contract dat beide partijen hierover hebben gesloten is uniek in Nederland. Het omvat meer dan alleen het leveren van een oplossing, namelijk de prestatie op het verkeersnetwerk.

Coen Bresser, senior adviseur Mobiliteit bij Sweco: ‘Dit contract heeft als doel om te kunnen sturen op resultaat. We mogen hiervoor alle middelen inzetten die wij nodig achten, denk bijvoorbeeld aan slimme aansturing van de 110 verkeerslichten in de omgeving en dynamische verkeersborden. Het enige dat uitgesloten is, zijn veranderingen aan de daadwerkelijke wegen, dit blijft de verantwoordelijkheid van Enschede en Almelo.

Doorstroming als een Service (DaeS)

DaeS houdt in dat er een intensieve samenwerking gestart wordt tussen Almelo, Enschede, Heijmans en Sweco. In deze samenwerking zijn Sweco en Heijmans verantwoordelijk om het gewenste beleid van de gemeenten om te zetten in daadwerkelijke prestatie op straat. Hiervoor stemmen we op voorhand af wat de gewenste prestatie is en het beschikbare budget. Sweco en Heijmans kunnen al hun mogelijkheden en middelen inzetten om deze prestatie te behalen.

Hugo Smuling, opdrachtgever mobiliteit gemeente Enschede: “Wat ons betreft is deze vorm van samenwerking de toekomst. Voor ons is het belangrijk dat het resultaat van optimale en effectieve doorstroming wordt behaald. Hoe de partijen dit gaan bereiken, laten we graag aan hun experts over.”

Begin 2020 zal de eerste prestatiemeting plaatsvinden om zo het proces van sturen op resultaat af te trappen.

Ondertekening contract DaeS

Op de foto v.l.n.r.:
- Said Benayad - adjunct directeur Gemeente Almelo
- Eugene Grüter - CEO Sweco Nederland
- Hugo Smuling - opdrachtgever Mobiliteit gemeente Enschede
- Math Dohmen - directeur Heijmans Infra

Contact

Coen Bresser
Senior Consultant ITS & Mobility
E coen.bresser@sweco.nl
T +31 (0) 88 811 4659