Artikel Binnenlands Bestuur: Pleidooi voor een betere balans tussen verkeer optimaliseren en informeren

/siteassets/nieuws/2019/westraven-770x380px.jpg

Artikel Binnenlands Bestuur: Pleidooi voor een betere balans tussen verkeer optimaliseren en informeren

26 mei 2019
Provincies en gemeenten gebruiken de data van slimme verkeerslichten voor verschillende doeleinden: om doorstroming te optimaliseren en om de weggebruikers te informeren over de ‘tijd tot groen’. In de praktijk geven wegbeheerders veelal voorrang aan doorstroming. In Binnenlands Bestuur een pleidooi waarom je als wegbeheerder zou moeten inzetten op het informeren van weggebruikers.

Lees hierover in het artikel met Jeroen Brouwer, teammanager Mobility Solutions, wat in Binnenlands Bestuur verscheen