Nieuws

/siteassets/nieuws/bewaakte-spoorovergang.jpg

Slimme verkeerslichten voorspellen naderende trein

29 november 2018
Sweco kan verkeerslichten in de omgeving van een spoorwegovergang koppelen aan naderende treinen. Dit maakt het mogelijk om het verkeer rondom het spoor veiliger te reguleren. Slim aangestuurde verkeerslichten verbeteren de doorstroming op kruispunten rondom het spoor. Door de afstemming tussen verkeerslicht en spoorwegovergang komt de wachtrij voor de verkeerslichten niet meer tot op de spoorwegovergang. Volgend jaar implementeert Sweco dit systeem op drie verkeerslichten nabij een spoorwegovergang in Apeldoorn. Meerdere andere gemeenten hebben ook interesse getoond.

Vier afdelingen op trede 4 en hele Sweco organisatie op trede 3 Veiligheidsladder

28 november 2018
De afdelingen Rail, Wegen, Bouw en Energie van Sweco hebben het certificaat trede 4 behouden en voor het eerst is nu de gehele rest van de Sweco organisatie gecertificeerd op trede 3 van de Veiligheidsladder.

Inwoners Uitgeest ontwerpen eigen duurzame en klimaatbestendige wijk

25 november 2018
Inwoners van de wijk De Koog in Uitgeest denken actief mee bij de duurzame en klimaatbestendige herinrichting van hun woonwijk. Ingenieursadviesbureau Sweco adviseert de gemeente Uitgeest de komende drie jaar bij dit proces van ontwerp tot realisatie.

Dit zijn de risicogebieden voor funderingsproblemen

20 november 2018
Het is dit jaar een groot probleem: door de extreem lage grondwaterstand als gevolg van de droogte deze zomer, treden zettingen op in grondlagen. Als gevolg hiervan kunnen huizen op met name klei- en veengronden verzakken en er komen scheuren in de muren. Dit risico treedt vooral op bij huizen die niet op palen, maar rechtstreeks op de ondergrond zijn gefundeerd.

ONTMOET SWECO OP DE VAKBEURS MOBILITEIT

15 november 2018
De groei van de stad stelt nieuwe eisen aan ons stedelijk mobiliteitssysteem. De behoefte aan efficiënte mobiliteitssystemen groeit. Het moet duurzamer en schoner. Slimme oplossingen helpen u bij uw mobiliteitsuitdagingen. Wilt u weten hoe? Bezoek dan onze stand tijdens de Vakbeurs Mobiliteit op 28 of 29 november in de Expo Houten en kom naar onze lezingen.
/siteassets/nieuws/sweco-en-rooftop-energy-tekenen-overeenkomst-bavelse-berg.jpg

Sweco en Rooftop Energy werken samen aan zonneweide op Bavelse Berg

12 november 2018
Sweco heeft Rooftop Energy geselecteerd als huurder van de Bavelse Berg, een gesloten afvalberging bij Breda. Rooftop Energy zal hier één van de grootste zonneweiden op een nazorglocatie realiseren. Vandaag tekenden beide partijen de huurovereenkomst.

Sweco zet in op het kwantificeren van impactinvesteringen in infrastructuur

09 november 2018
Door een toenemende vraag van investeerders hebben de Capital Consultants van ingenieursadviesbureau Sweco een methodologie ontwikkeld voor het beter monitoren en rapporteren van duurzame beleggingen.

Sweco zet in op het kwantificeren van impactinvesteringen in infrastructuur

09 november 2018
Door een toenemende vraag van investeerders hebben de Capital Consultants van ingenieursadviesbureau Sweco een methodologie ontwikkeld voor het beter monitoren en rapporteren van duurzame beleggingen.
/siteassets/nieuws/wp_klimaatadaptatie-770x433px.jpg

Minimaal 42 miljard euro nodig om Nederlandse steden te beschermen tegen gevolgen van de klimaatverandering

07 november 2018
De totale kosten om Nederlandse steden tot 2050 te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering bedragen 42 tot 83 miljard euro. Als er geen maatregelen worden genomen bedraagt de schadeverwachting als gevolg van extreme weersomstandigheden tot 2050 36 tot 62 miljard euro. Dit heeft ingenieursadviesbureau Sweco berekend in haar rapport ‘Naar een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptatie in Nederland’, die Sweco vandaag op de Vakbeurs Klimaat in Houten presenteert.
/siteassets/nieuws/wp_klimaatadaptatie-770x433px.jpg

Minimaal 42 miljard euro nodig om Nederlandse steden te beschermen tegen gevolgen van de klimaatverandering

07 november 2018
De totale kosten om Nederlandse steden tot 2050 te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering bedragen 42 tot 83 miljard euro. Als er geen maatregelen worden genomen bedraagt de schadeverwachting als gevolg van extreme weersomstandigheden tot 2050 36 tot 62 miljard euro. Dit heeft ingenieursadviesbureau Sweco berekend in haar rapport ‘Naar een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptatie in Nederland’, die Sweco vandaag op de Vakbeurs Klimaat in Houten presenteert.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.