Nieuws

Nieuws
/siteassets/nieuws/2020/circulaire-economie---visualisatie-770x433px.jpg

Sweco blijft solide presteren

16 juli 2020
Uit de vandaag gepresenteerde halfjaarcijfers blijkt dat Sweco, ondanks de onrust die werd veroorzaakt door de Covid-19 pandemie, twee solide kwartalen achter de rug heeft. De EBITA van de Group steeg naar SEK 1.125 miljoen (HY 2019: 953), met een EBITA marge van 10,1 procent (9,2).
/siteassets/nieuws/2020/dijkversterking-streefkerk-770x433px.jpg

Sweco en Arcadis versterken ruim 11 km dijk langs de Lek

15 juli 2020
Sweco is samen met Arcadis door Waterschap Rivierenland geselecteerd om delen van de dijk langs de Lek tussen Streefkerk en Fort Everdingen te versterken. Met de innovatieve methode van probabilistisch ontwerpen van de meest kwetsbare delen van de dijk, verbetert de veiligheid aanzienlijk. Het gaat in totaal om ruim 11 kilometer.
/siteassets/nieuws/2020/voetbalveld-770x433px.jpg

Sweco adviseert KNVB bij duurzamer reisgedrag amateurvoetballers

07 juli 2020
In opdracht van de KNVB gaat Sweco onderzoeken welke duurzame alternatieven amateurvoetballers hebben om te reizen naar voetbaltrainingen en - wedstrijden. Hierbij zet Sweco een dashboard in, waarin de vervoersbewegingen van alle amateurclubs worden geanalyseerd.
/siteassets/nieuws/2020/omslag-rapport-770x433px.jpg

Urban Insight rapport: Maak steden veerkrachtiger om bestand te zijn tegen toenemende hitte

01 juli 2020
We moeten meer doen om onze steden voor te bereiden op de intensievere en vaker voorkomende hittegolven waarmee we te maken gaan krijgen. Er zijn nu noodzakelijke maatregelen nodig om steden veerkrachtiger te maken en zo de meest kwetsbaren in de toekomst te kunnen beschermen. Dit stelt Sweco in haar nieuwste international Urban Insight rapport ‘Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe’.
/siteassets/nieuws/2020/project-start-up-prorail-sweco.jpg

Sweco sluit contract met ProRail voor vervanging treindetectiesysteem Havenspoorlijn

25 juni 2020
Sweco heeft met ProRail een raamcontract gesloten om het treindetectiesysteem op de gehele Havenspoorlijn te vervangen. Over 4 percelen moeten 900 secties vervangen worden. Sweco voert voor alle percelen de verkenningsfase uit en voor perceel 1 ook de planuitwerkings- en realisatiefase. Deze opdracht is de eerste grootschalige toepassing van een nieuw type assentellers in Nederland.
/siteassets/nieuws/2020/beilen-ecoduct-770x430px.jpg

Onderzoek toont aan: faunapassages dragen bij aan biodiversiteit

23 juni 2020
De faunapassages en ecoducten die in de afgelopen 15 jaar zijn ontwikkeld in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering, hebben Nederland een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe natuur opgeleverd. Er is meer leefruimte voor dieren ontstaan, wat een positief effect heeft op de biodiversiteit in Nederland. Dit blijkt uit een studie van Sweco, Rijksuniversiteit Groningen, Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Environmental Research, Altenburg & Wymenga en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
/siteassets/nieuws/2020/geoweb_raamcontract-768x512.jpg

Sweco sluit meerjarig GeoWeb contract met Rijkswaterstaat

22 juni 2020
Sweco heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om ook de komende 5.5 jaar de GeoWeb software te leveren. Met dit platform stelt Rijkswaterstaat alle ketenpartners in staat om op een slimme manier informatie te delen en projecten efficiënter uit te voeren.
/siteassets/nieuws/2020/skatebaan-amsterdam-770x433px.jpg

Sweco verzorgde contractmanagement voor vandaag geopende skatebaan Zeeburgereiland

19 juni 2020
Vandaag levert de gemeente Amsterdam op Zeeburgereiland de grootste betongesmeerde skatebaan van Nederland op. Deze skatebaan is 3100 m2 en kent verschillende moeilijkheidsgraden. De skatebaan is opgefleurd met een speciaal ontworpen en uitgevoerd tegeltableau: een uniek object middenin de stad! Sweco verzorgde voor de realisatiefase van de skatebaan het contractmanagement en het technisch management.
/siteassets/nieuws/2020/gardsvy_ii_sekour-small-770x433px.jpg

Urban Insight rapport: Openbare ruimtes en klimaatadaptatiemaatregelen cruciaal in groeiende stadswijken

17 juni 2020
Het is voor een stad mogelijk om het aantal inwoners, het aantal werkplekken én het aantal m2 groene ruimte te verdubbelen, terwijl tegelijkertijd de leefbaarheid en de klimaatbestendigheid verbeteren. In de stadsontwikkeling moet dan wel focus liggen op kwalitatieve openbare ruimtes, in combinatie met de juiste klimaatadaptatiemaatregelen. Dit stelt Sweco in ons nieuwste Urban Insight rapport ‘Neighbourhoods of tomorrow, designing for climate resilience in dense urban areas’.
/siteassets/nieuws/2020/5g_totaal-0-00-40-09.jpg

Sweco draagt bij aan internationaal onderzoek naar op afstand bestuurbaar vervoer in logistiek en transport

16 juni 2020
Vandaag werd bekend dat het internationale onderzoeksproject ‘5G-Blueprint’, een publiek-private samenwerking van partijen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië een subsidie van 10 miljoen euro van de Europese Unie ontvangt. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met onder andere het Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken, North Sea Port en Port of Antwerp, bedrijfsleven en academische sector een consortium van 28 partijen , waaronder Sweco, opgericht. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe met behulp van de techniek van tele-operation transport en logistiek – ook grensoverschrijdend – efficiënter kan.