Zo voldoe je aan de BRO

Klimaatadaptatie, energietransitie en de bouwopgave: er speelt zich veel af in de ondergrond. Om hier meer grip op te krijgen wordt tussen 2018 en 2022 stapsgewijs de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) ingevoerd. Overheden moeten hun digitale gegevens over de ondergrond in één systeem bundelen. Hiermee komt er veel op gemeenten af. Het is een nieuw takenpakket en vraagt om integrale samenwerking. Als de implementatie slim gebeurt, kan veel energie en geld bespaard worden. De vraag is dan hoe je dit slim doet. Sweco kan helpen jouw organisatie BRO-proof maken.

Is jouw organisatie al BRO-proof? 

Maar hoe doe je dat, BRO-proof worden? En welke technische en procesmatige vraagstukken komen er de komende tijd op je afHet gaat om veel gegevens die verspreid door de organisatie beheerd moeten worden. Dus zal een nieuwe structuur opgebouwd of uitgebouwd moeten worden. Om hierin te helpen nemen we je graag mee in onze aanpak en ervaringen. Daarbij mobiliseren we, naast onze expertise in bodem en ondergrond, ook onze uitgebreide kennis en ervaringen op het gebied van datamanagement en de implementatie van digitale systemen 

Tijdig starten loont 

Deze nieuwe wetgeving vereist dat overheden de komende jaren steeds meer data over bodem en ondergrond in de BRO invoeren, controleren en gebruiken. Het tijdig aansluiten op de BRO zorgt voor een soepele implementatie, helpt je bij ontwikkelingen binnen het beheersgebied, geeft handvatten voor het opstellen van beleidsdocumenten en bespaart op termijn tijd en geld. Dit doordat er minder onderzoek in de bodem nodig is bij toekomstige (bouw)projecten. 

Zo helpen wij ook jouw organisatie klaar te maken voor de toekomst 

Om te voldoen aan deze wetgeving is één simpele druk op de knop geen optie. De BRO gaat namelijk veel verder dan alleen het aanleveren van ondergrondgegevens. Misschien ben je nog niet begonnen, of wellicht al een eind op weg. Wij zijn jouw gids die helpt jullie een op maat gemaakt route te bewandelen. In welk stadium van implementatie je ook zit. Richt je het proces vanaf het begin in, dan is het makkelijker en minder tijdrovend als je denkt.

Wij helpen je overzicht te geven in de ‘must do’s’ en de ‘nice to have’s’. En haken aan bij organisatievragen als; wil je de gegevens automatisch laten invoeren of blijf je bij bestaande systemen? En is er voldoende draagvlak bij bestuurders? De implementatie van de BRO vraagt altijd om een inventarisatie van de huidige werkprocessen en afstemming van nieuwe werkprocessen. Daarnaast nemen we essentiële zaken als het inrichten van de kwaliteitscontrole uit handen en implementeren deze tijdig. Hierdoor voorkomen we problemen rondom de aansprakelijkheid in de toekomst.  

Met onze jarenlange ervaring op het snijvlak van bodem en ondergrond, bestuur en organisatie en het inzetten van innovatieve digitale systemen als Obsurv en dgDIALOG BGTzijn wij in staat om de implementatie van de BRO soepel te laten verlopen. Zo verstrekken we informatie en creëren we draagvlak, stroomlijnen we de met de BRO aangevulde werkprocessen en contracten en zorgen we voor de technische ondersteuning bij het voorbereiden en het beheren van alle noodzakelijke data.  

Over de BRO

Sinds 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond ingegaan. Deze wet verplicht overheden om hun ondergronddata middels een landelijk portaal te verzamelen, controleren en te beheren. Geotechnische gegevens, grondwatermonitoringsdata en bodemenergiesystemen maken onder ander deel uit van de dataset. Doel is om de geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond beter in beeld te brengen. Gebruik van de digitale database bespaart gemeenten in de toekomst kosten en tijd, omdat onderzoek naar bodem en ondergrond niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevoerd. Nu wordt nog al te vaak bijvoorbeeld een sondering uitgevoerd op of vlakbij een plaats waar dit jaren geleden ook al eens gebeurde. Waren die gegevens op een bereikbare plaats bewaard dan was de nieuwe sondering niet nodig geweest.

Wat gebeurt er als gemeenten niets doen?

  • Voldoen aan de Wet Bro is voor alle gemeenten verplicht. Vanaf januari 2021 wordt de nieuwe wetgeving gehandhaafd via jaarlijkse ENSIA-controles op de basisregistraties.
  • Bij foutief ingevoerde data is er een risico dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt voor faalkosten in ontwerpen en projecten, want externe partijen zijn ook verplicht gebruik te maken van de data uit de BRO.
  • Gemeenten verliezen de grip op hun ondergrond, omdat het oude DINO-loket gaat verdwijnen en daarmee cruciale informatie verloren gaat. En dat net op het moment dat thema’s als klimaatadaptatie en energietransitie om een gedegen kennis van bodem en ondergrond vragen.
  • Eerder uitgevoerd onderzoek moet in sommige gevallen opnieuw omdat de data niet bewaard zijn gebleven. Dat betekent meer maatschappelijke kosten.
  • Het effectief toetsen van vergunningsaanvragen, iets dat onder de nieuwe Omgevingswet komt te vallen, wordt lastig zonder goed gevulde BRO.

Klant aan het woord

"Met het implementeren van de BRO komt er veel op ons af en krijgen we er nieuwe taken bij. Het is fijn om Sweco als procesmatige en technische partner aan tafel te hebben. Zo worden we ontzorgd in het stoomlijnen van de nieuwe processen en lukt het ons om samen dit project tijdig vorm te geven. "
Gemeente Molenlanden

Meer weten?