WODAN123: de beste manier om wateroverlast te bestrijden

Ondergelopen tunnels, kelders en woningen: extreme neerslag kan in steden voor grote overlast en schade zorgen. Een belangrijke oorzaak is meestal dat het stedelijk gebied onvoldoende is ingericht op het bergen en afvoeren van overvloedige neerslag. Ook kan de afvoercapaciteit van de riolering tekortschieten of kunnen kolken, riolering en duikers verstopt zijn door vuilophoping. De WODAN123-methodiek analyseert de oorzaken en laat zien hoe de stad wateroverlast kan bestrijden.

Aan de hand van modellen en kennis geeft WODAN123 – kort voor Wateroverlast Oplossen door Driedimensionale ANalyse – inzicht in de meest kansrijke maatregelen tegen wateroverlast. De methodiek kijkt niet alleen naar traditionele maatregelen zoals het aanpassen van de riolering, maar ook naar het veranderen van de inrichting van de openbare ruimte en te nemen maatregelen aan woningen. De door Sweco ontwikkelde WODAN123-methodiek helpt steden om klimaatbestendig te worden.

MEER INFORMATIE
Stedelijk water en riolering