Vtel

Mobiliteit is de brandstof voor de economie en verruimt de persoonlijke levenskwaliteit. Maar de sterk groeiende mobiliteit leidt tot negatieve bijeffecten, die soms moeilijk te verenigen zijn met het streven naar een duurzame samenleving. Sweco werkt aan oplossingen en levert software voor verkeersmanagement en mobiliteitsinformatie.

Wat is Vtel?

Het intensief gebruik van onze wegen, de noodzaak om de belasting voor ons milieu terug te dringen in combinatie met de wens om efficiënter gebruik te maken van het beschikbare wegoppervlak maken het noodzakelijk een goed inzicht te verkrijgen van het gebruik ervan. Vtel is de totaaloplossing voor het uitvoeren van continue of periodieke verkeerstellingen voor gemeenten, provincies, ingenieursbureaus, aannemers, uitvoerders en de 00V-sector.

De kracht van Vtel

Vtel is een krachtig platform voor het beheren en analyseren van verkeersgegevens afkomstig van elektronische verkeerstellers. Vtel is bewezen technologie voor verkeerstellingen binnen de bebouwde kom, het buitengebied, rijksweg of provinciale weg. De software wordt standaard geleverd met een kaartselectie interface met alle straatnamen, woonplaatsen en gemeenten van Nederland, een printpreview, feestdagen module, online help en online instructie.

Makkelijk in gebruik

Gebruik van Vtel levert u tijdwinst en gebruiksgemak op bij het uitvoeren van verkeerstellingen. In een oogopslag heeft u de benodigde (management) informatie, en desgewenst kunt u ook direct dieper op de materie in gaan. Vtel biedt een stabiel en doordacht platform voor verkeerstellingen en wordt om die redenen dan ook door leveranciers van elektronische verkeerstellers standaard meegeleverd.

Meer weten?