Veilige en soepele doorstroming voor fietsers met de fietsketting

Snelheidsverschillen op fietspaden zijn een groeiend probleem. Door de opkomst van verschillende soorten fietsen, waaronder e-bikes, speed pedelecs en elektrische bakfietsen, is er sprake van groeiende (subjectieve) onveiligheid. De Fietsketting brengt snelheidsverschillen op strategische punten terug door positieve gedragsbeïnvloeding en laat fietsers veilig en soepel doorstromen.

Hoe werkt het

Het motto van de Fietsketting is ‘positieve gedragsbeïnvloeding voor een veiligere fietsomgeving’. De aanpak is er op gericht om het fietsgedrag te sturen door middel van een beloning, namelijk voorrang bij verkeerslichten. De Fietsketting maakt gebruik van bewezen techniek in combinatie met een zichtbare campagne om het fietsgedrag te beïnvloeden. Om de snelheidsverschillen tussen fietsers terug te brengen worden fietsers gestimuleerd om in een groep te gaan fietsen, de Fietsketting. Groepen fietsers krijgen vervolgens voorrang bij het slimme verkeerslicht op het volgende kruispunt. Als fietser ga je veilig en vlot door groen .

De Fietsketting werkt samen met Smart Traffic van Sweco, software die het verkeerslicht pro-actief aanstuurt met als resultaat minder wachttijd en CO2 uitstoot. De Fietsketting is direct aan Smart Traffic gekoppeld zodat het geven van groen ver vooraf ingepland is waardoor het overige verkeer geen last heeft van een Fietsketting peloton.

Bekijk hier de video die we samen met de Provincie Overijssel maakten:

Wat heb ik er aan?

Met de Fietsketting kun je snelheidsverschillen op strategische punten terugbrengen. Daarnaast kan de Fietsketting worden gezien als een eerste stap in het draagvlak voor de beïnvloeding van fietsgedrag. Betere detectie van fietsers bij verkeerslichten helpt niet alleen voor een betere doorstroming, maar zorgt voor een veel veiliger situatie. Een voorbeeld is dat de kans op het rijden door rood licht vermindert omdat de lichten rekening houden met de snelheid van de fietsers en op het juiste moment groen licht geven. In een volgende fase kunnen we fietsers op individuele basis detecteren.

Verdien ik de investering terug?

Met name voor locaties waar een tunnel of een fietsbrug het alternatief is, kun je veel geld besparen door het implementeren van een fietsketting. Vergelijkingen in sommige gemeenten lieten een potentële kostenbesparing tot wel 90% zien. Bovendien heeft het voor de fietsers een vergelijkbaar effect als het alternatief, namelijk minder wachttijd.

Het concept Fietsketting hebben we begin 2019 in samenwerking met Beaumont Communicatie en de Provincie Overijssel ontwikkeld.

Interesse?

We zouden het concept graag op straat testen. Zoek je naar manieren om de verkeersveiligheid voor fietsers in jouw provincie of gemeente te verbeteren en spreekt dit concept je aan, neem dan contact met ons op.

Meer weten?