Veilig monsters nemen met RailVacuDrill

Het spoor wordt steeds intensiever gebruikt. Inspectie en onderhoud worden daarom belangrijker. Zwakke plekken in het spoor zijn te traceren met behulp van GeoRadar. Om de laagdikte en kwaliteit van ballast en spoorondergrond goed te kunnen beoordelen is verificatieonderzoek noodzakelijk. Tot voor kort werd dit gedaan door ballast handmatig of machinaal af te graven. Dit kost veel tijd en kan aanzienlijke schade aan het spoor en de ondergrond veroorzaken.

Sweco ontwikkelde daarom de RailVacuDrill. Deze levert belangrijke voordelen op ten opzichte van oude onderzoeksmethodes: de RailVacuDrill neemt snel en nauwkeurig representatieve monsters uit de ballastlaag en tast de kwaliteit van het spoor niet aan. Het systeem bestaat uit een draaiende holle boor met snijtanden die een gat in het ballastbed creëert. De opgezogen ballast en de spoorondergrond kunnen daarna worden onderzocht. De veilige berijdbaarheid van het spoor wordt op geen enkele manier aangetast.

MEER INFORMATIE
Rail
Georadar: spoorinspectie bij 160 km/uur


RailVacuDrill