‘Staat van je Straat’: Een klimaatlabel voor iedere straat

Een klimaatlabel voor iedere straat in de stad; dat is waar “Staat van je Straat” voor staat. Met behulp van dit klimaatlabel krijgt een gemeente een overzicht van de klimaatrobuustheid op straatniveau. Het label geeft inzicht in kwetsbare gebieden en kan worden ingezet bij de formulering van ambities en bij de risicodialoog met bewoners.

Klimaatadaptatie en de inwoners

Staat van je Straat maakt inwoners bewuster van de staat van hun eigen leefomgeving. Dit creëert draagvlak bij het invoeren van maatregelen en prikkelt hen om eigen percelen klimaat adaptief in te richten. En dat is nodig want de bewoner speelt een cruciale rol bij het klimaatadaptief inrichten van de stad: wel 60% van de stad is privaat terrein.

Voor elke straat een label

Staat van je Straat geeft via een eenvoudig en overzichtelijk label inzicht in de vier klimaatthema’s: overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Elke straat wordt getoetst op deze vier thema’s en krijgt op basis van deze toets een label toegekend lopend van A (zeer klimaatadaptief) tot en met E (weinig klimaatadaptief).

Bekijk hier de hittestress in jouw woonwijk

Ervaar hoe Staat van je Straat inzicht kan geven in de klimaatrobuustheid van je gemeente. Onderstaande kaart geeft weer in welke mate er sprake is van hittestress in een woonwijk. Voer een postcode in en bekijk direct welk label de omgeving krijgt.

Deze applicatie werkt het meest optimaal in Google Chrome of Firefox.

De hittelabels op de bovenstaande kaart zijn gebaseerd op openbare data. Voor gemeenten is het ook mogelijk om een inhoudelijke verdiepingsslag te maken door de hittelabels te berekenen met gedetailleerdere informatie zoals de Hittestresskaart, gebaseerd op de gevoelstemperatuur. 

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Naast de hittelabels maakt Staat van je Straat ook inzichtelijk hoe een wijk scoort op droogte, overstroming en wateroverlast. Wil je deze informatie voor jouw gemeente? Onze adviseurs staan voor je klaar om aan de slag te gaan om de klimaatbestendigheid van jouw gemeente in kaart te brengen.

Met Staat van je Straat leveren de specialisten van Sweco maatwerk, passend bij de communicatiestrategie van jouw gemeente. Zo kunnen de labels op de gemeentelijke website worden weergegeven en kunnen ze als storymap worden gepubliceerd. Ook kunnen de resultaten als op maat gemaakte folder per straat worden afgedrukt. Zo is de klimaatinformatie altijd in het door jou gewenste format beschikbaar.

Erkende expertise

Staat van je Straat is het winnende idee van de Doe & Durf-challenge 2017, een competitie van jong NL-ingenieurs. In 2018 werd het Staat van je Straat prototype gelanceerd voor de gemeente Rijssen-Holten. Inmiddels wordt Staat van je Straat ook ontwikkeld voor de gemeente Woerden, Zwolle, Oldenzaal en Zwartewaterland.

Klanten over Staat van je Straat

"Het bespaart een hoop kosten als je bij voorbaat rekening houdt met het veranderende klimaat."
Dana Wiersma, Provincie Overijssel
"Aanpassen van het stedelijk gebied aan klimaatverandering is een megavraagstuk. Hierbij heeft de gemeente bewoners en bedrijven hard nodig. Wij onderzoeken graag welke innovatieve methoden het beste werken om bewoners en bedrijven te betrekken."
Mark Heideveld, gemeente Zwolle
"De gevolgen van klimaatverandering zijn voor veel bewoners nog steeds een ver-van-hun-bed-show"
Gerard ten Bolscher, gemeente Rijssen-Holten

Meer weten?