‘Staat van je Straat’ geeft inzicht in de kwaliteit van je straat

Een klimaatlabel voor iedere straat in de stad; dat is waar “Staat van je Straat” voor staat. Met behulp van dit klimaatlabel krijgt een gemeente een overzicht van de klimaatrobuustheid op straatniveau. Het label geeft inzicht in kwetsbare gebieden en kan worden ingezet bij de formulering van ambities, de vergelijking van gemeenten en de risicodialoog met bewoners. Staat van je Straat maakt inwoners bewuster van de staat van hun eigen leefomgeving. Dit creëert draagvlak bij het invoeren van maatregelen en prikkelt hen om eigen percelen klimaat adaptief in te richten.

Staat van je Straat geeft een label voor thema’s overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Elke straat wordt getoetst op elk van deze vier thema’s en krijgt op basis van deze toets een label lopend van A (erg klimaatadaptief) tot en met E (weinig klimaatadaptief). Deze labels worden vervolgens op een kaart gepresenteerd die via een webportal beschikbaar wordt gemaakt. De gebruiker kan via deze portal straten selecteren om de beoordeling per thema verder te bestuderen. Daarnaast kan de weging van elk thema in het totaallabel aangepast worden om zelf prioriteiten aan te geven en door te rekenen.

Staat van je Straat is het winnende idee van de Doe & Durf-challenge 2017, een competitie van jong NL-ingenieurs. Met de lancering van het Staat van je Straat prototype voor de gemeente Rijssen-Holten begin 2018 is een flinke stap gezet om het klimaatlabel voor meer gemeenten op te stellen. Het doel is om het label nog verder door te ontwikkelen door nog meer verbinding te leggen met lokale informatie. Dit maakt namelijk de koppeling naar maatregelen directer, waardoor het label nog beter zal aansluiten bij de beleving van bewoners.

Staat van je Straat ook voor uw gemeente uitwerken? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Martijn Steenstra (martijn.steenstra@sweco.nl).

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.