‘Staat van je Straat’ geeft inzicht in de kwaliteit van je straat

Een klimaatlabel voor iedere straat in de stad; dat is waar “Staat van je Straat” voor staat. Met behulp van dit klimaatlabel krijgt een gemeente een overzicht van de klimaatrobuustheid op straatniveau. Het label geeft inzicht in kwetsbare gebieden en kan worden ingezet bij de formulering van ambities en bij de risicodialoog met bewoners.

Klimaatadaptatie en de inwoners

Staat van je Straat maakt inwoners bewuster van de staat van hun eigen leefomgeving. Dit creëert draagvlak bij het invoeren van maatregelen en prikkelt hen om eigen percelen klimaat adaptief in te richten. En dat is nodig want de bewoner speelt een cruciale rol bij het klimaatadaptief inrichten van de stad: wel 60% van de stad is privaat terrein.

Voor elke straat een label

Staat van je Straat geeft via een eenvoudig en overzichtelijk label inzicht in de vier klimaatthema’s: overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Elke straat wordt getoetst op elk van deze vier thema’s en krijgt op basis van deze toets een label lopend van A (erg klimaatadaptief) tot en met E (weinig klimaatadaptief).

Deze labels worden vervolgens op een kaart gepresenteerd die via een webportal beschikbaar wordt gemaakt. De gemeente kan via deze portal straten selecteren om de beoordeling per thema verder te bestuderen.

Staat van je Straat levert maatwerk, passend bij de communicatiestrategie van de gemeente. Zo kunnen de labels in de gemeentelijke website worden weergegeven en kunnen ze als storymap worden gepubliceerd. Ook kunnen de resultaten als op maat gemaakte folder per straat worden afgedrukt. Zo is de klimaatinformatie altijd in het door u gewenste format beschikbaar.

Erkende expertise

Staat van je Straat is het winnende idee van de Doe & Durf-challenge 2017, een competitie van jong NL-ingenieurs. In 2018 werd het Staat van je Straat prototype gelanceerd voor de gemeente Rijssen-Holten. Nu wordt Staat van je Straat ook ontwikkeld voor de gemeente Woerden, Zwolle, Oldenzaal en Zwartewaterland.

staat van je straat van Sweco in Rijssen-Holten

Staat van je Straat ook voor uw gemeente uitwerken? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Martijn Steenstra.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.