PFAS viewer: Alle informatie over PFAS op één plek

PFAS zijn stoffen die in hoge concentraties schadelijk zijn voor mens en milieu. Bij ruimtelijke ontwikkeling is het van belang om snel te kunnen zien of er veilig kan worden gewoond en gebouwd. Maar hoe krijg je snel inzicht in de risico’s en eventuele gevolgen? Met de PFAS viewer heeft Sweco alle informatie rond PFAS overzichtelijk op één plek in beeld gebracht. Daarmee levert Sweco een belangrijke bijdrage aan het snel en zorgvuldig doorlopen van het planproces.

Dit is PFAS viewer

  • Storymap inclusief belangrijke informatie over PFAS
  • Waar is/wordt PFAS voor gebruikt?
  • Wat zijn de typen risicolocaties?
  • Een overzichtskaart met geïnventariseerde risicolocaties
  • Geprojecteerd op kaartlagen naar keuze
  • Detailinformatie over geïnventariseerde risicolocaties
  • De mogelijkheid om data toe te voegen
  • Belangrijke gepubliceerde rapporten

Ruimtelijke ontwikkeling

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet worden bekeken of de bodem niet zodanig is vervuild dat er zonder maatregelen veilig kan worden gewoond en gebouwd. Daarbij werd tot voor kort niet gekeken naar PFAS. De recente onderzoeksresultaten rond PFAS en grondverzet maken duidelijk dat dit wel nodig is. Het is daarbij vooral belangrijk om te weten of een locatie verdacht is op het voorkomen van ‘hoge’ gehalten aan PFAS. Die zijn het meest te verwachten nabij potentiele bronlocaties. Sweco heeft alle bronlocaties geïnventariseerd. Met PFAS viewer brengt Sweco risico’s snel in kaart, zodat er vroeg in het planproces verder onderzoek gedaan kan worden.

Grondverzet

Sinds 8 juli 2019 het Tijdelijk handelingskader voor PFAS houdende grond van kracht werd, zijn er grote problemen ontstaan bij het grondverzet. Door strenge normen voor hergebruik zit Nederland qua grondverzet op slot. De overheid heeft deze problemen onderkent en werkt nu stap voor stap aan verruiming van normen en versoepeling van beleid. De verwachting is dat in de komende maanden alleen PFAS onderzoek nodig is als er sprake is van grondverzet vanuit gebieden die niet verdacht zijn op het voorkomen van ‘hoge’ gehalten aan PFAS. Deze gebieden zullen veelal voorkomen nabij potentiele bronlocaties. Sweco heeft alle bronlocaties geïnventariseerd. Zodra er het beleid rond grondverzet is geregeld kunnen wij met onze PFAS viewer snel aantonen of uw grondverzet zonder verdergaand PFAS onderzoek plaats kan vinden.

Meer weten?