Pearl: hoogwaardige kunstmest uit afvalwater

Fosfaat is een belangrijk onderdeel van bijna alle kunstmest. Maar schoon fosfaaterts, de bron van dit nutriënt, wordt schaars. De maatschappelijke belangstelling om fosfaat terug te winnen neemt daarom toe. De terugwinning van fosfaat uit afvalstromen is dé oplossing voor dit probleem. Terugwinning in de vorm van struviet is een goede mogelijkheid. Met de innovatieve Pearl®-technologie wordt fosfaat uit afvalwater gebonden en vervolgens als hoogwaardige slow-release kunstmest toegepast in de land- en tuinbouw.

Toepassing van het Pearl®-proces in rioolwaterzuiveringsinstallaties vervangt aanvullende chemische fosfaatverwijdering. In combinatie met het Wasstrip®-proces is het mogelijk ongewenste struvietvorming in en na de vergisting te voorkomen. Het proces zorgt voor een aanzienlijke operationele kostenbesparingen op de zuivering. De gegarandeerde verkoop van de kunstmestkorrels (Crystal Green®) levert bovendien een verdere besparing op van de operationele kosten van de Pearl®-installatie.

MEER INFORMATIE
Afvalwatertechnologie