Mainstream DEMON®: van traditionele naar energieproducerende zuivering

De rioolwaterzuiveringsinstallaties van vandaag zijn vaak goed in staat om rioolwater optimaal te zuiveren en tegelijkertijd te voldoen aan steeds strengere lozingseisen. Maar in onze maatschappij wordt het in toenemende mate belangrijk om installaties ook zo energiezuinig mogelijk te laten opereren en zelfs energie te laten produceren. Daarom ontwikkelde Sweco Mainstream DEMON®, een uitbreiding op de al bewezen DEMON®-technologie. Mainstream DEMON® is een energiezuinige manier om met de Anammox-bacterie stikstof te verwijderen uit afvalwater.

Het probleem bij de inzet van Anammox is dat de bacterie slecht groeit bij lage temperaturen. Bij Mainstream DEMON® groeit Anammox in de warme deelstroom en komt het daarna pas bij de koude hoofdstroom. Met voldoende Anammox in het proces is een aanzienlijke besparing op beluchtingsenergie mogelijk. Daarnaast gaat meer slib naar de gistingstank zodat meer biogas gemaakt kan worden. Bijkomend voordeel is dat de technologie eenvoudig in een bestaande zuivering toe te passen is. Mainstream DEMON® maakt het mogelijk om de transitie te maken van traditionele naar energieproducerende zuivering.


INFOGRAPHIC MAINSTREAM DEMON®
Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Infographic Mainstream DEMON

MEER INFORMATIE
Afvalwatertechnologie

  • Henk Wim
    de Mooij
    Senior Projectmanager Watertechnologie