LocationCalC: duurzame keuzes bij gebiedsontwikkeling

Wat zijn de aanleg-, beheer- en onderhoudskosten van een gebied? Bij gebiedsontwikkeling is het lastig om deze vraag al in de eerste ontwerpfase te beantwoorden. Het aantal alternatieven en de verschillen in belangen zijn groot. De slimme tool LocationCalC helpt beleidsmakers, planeconomen, ontwerpers, technici en beheerders om weloverwogen keuzes te maken.

Bij gebiedsontwikkeling kan een beperkte besparing nu, later hoge beheer- en onderhoudskosten betekenen. Omgekeerd zijn met een kleine investering tijdens de ontwikkelfase, in de toekomst mogelijk hoge kosten te voorkomen. LocationCalC vergelijkt inrichtingsscenario’s met elkaar en geeft inzicht in alle levenscycluskosten. De tool stimuleert de samenwerking tussen belanghebbenden en stelt ze in staat om samen na te denken over de haalbaarheid van hun project. LocationCalc, ontwikkeld door Sweco en Rijkswaterstaat, draagt zo bij aan een duurzame gebiedsontwikkeling.

MEER INFORMATIE
Gebiedsontwikkeling