Intelligent pigging: kijken in niet-stalen leidingen

In de Nederlandse bodem ligt meer dan honderdduizend kilometer aan niet-stalen leidingen voor drink- en afvalwater. De technieken om ze te inspecteren zijn echter niet optimaal. Dat maakt het lastig om bijvoorbeeld defecten op te sporen. Om de inspectiemethodes te verbeteren is gekeken naar de olie-, chemie- en gassector. Daar bestaan al effectieve technieken om de toestand van leidingen te bepalen.

In deze sectoren worden de stalen transportleidingen van binnenuit geïnspecteerd met intelligente meetapparatuur; het zogenaamde ‘intelligent pigging’. Daarbij gaat geavanceerde meetapparratuur aan het begin van een leiding naar binnen en meet vervolgens de staat van de leiding. Een groot voordeel: de leiding hoeft hiervoor niet buiten gebruik worden genomen. Samen met vele andere partijen ontwikkelde Sweco intelligent pigging voor niet-stalen leidingen. Zo kunnen voortaan zaken als wanddikte, vervormingen, graafschade en lekkages effectief worden gemeten.

MEER INFORMATIE
Bodem en ondergrond