Georadar: spoorinspectie bij 160 km/uur

Hoge snelheidstreinen, toenemend transport via het spoor en uitbreiding van het spoorwegennet: dat alles maakt het noodzakelijk om het spoor en de ondergrond voortdurend te inspecteren. Vroeger gebeurde dat door te boren en te graven. Met buitendienststellingen van spoorlijnen, risico op aantasting van de veilige berijdbaarheid en hoge kosten als gevolg. Bovendien leverden deze inspecties slechts beperkte informatie op. Daarom werd SafeRailSystem ontwikkeld: een duurzame methode voor het continue meten van spoor, ballastbed en ondergrond.

Het SafeRailSystem is gebaseerd op de modernste georadartechnologie. Drie op een spoorvoertuig gemonteerde meetantennes zenden radarsignalen de grond in. Slimme software geeft vervolgens een helder beeld van de kwaliteit van ballast en ondergrond en geeft inzicht in vervuiling, verzakkingen en vochtgehalte. Voor het energiezuinige SafeRailSystem zijn geen buitendienststellingen nodig. Sterker nog: metingen zijn mogelijk met snelheden tot 160 km/uur. Sweco ontwikkelde SafeRailSystem in samenwerking met Ground Control.

MEER INFORMATIE
Rail
Veilig monsters nemen met RailVacuDrill

Georadar