Evaluatiemodel voor omgevingslawaai

Geluid van auto’s, treinen, vliegtuigen en industrie: omgevingslawaai is in een steeds dichter bevolkt gebied als Nederland een toenemend probleem. Het oplossen ervan begint met een goed evaluatiemodel. Geluidbelasting wordt nu meestal gemeten door te kijken naar het geluid buiten en door mensen te ondervragen die blootgesteld staan aan omgevingslawaai. Dit leidt tot een percentage ‘ernstig gehinderden’.

In het verleden uitgevoerd onderzoek blijkt echter vaak niet meer te kloppen met de praktijksituatie. Bovendien gelden er nieuwe Europese geluidsnormen en -richtlijnen die uitgaan van het effect op het binnenmilieu. Op basis van deze regels ontwikkelde Sweco een nieuw evaluatiemodel. Dat gaat uit van het geluidniveau binnen in plaats van het geluidniveau buiten. Zo ontstaat een beoordeling op comfort die een genuanceerder beeld geeft dan een beoordeling op basis van het percentage ernstig gehinderden.

MEER INFORMATIE
Technische installaties