Digitale LIOR: Eenvoudig samen onze leefomgeving inrichten

Actuele thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie, circulair inrichten en de nieuwe Omgevingswet maken dat de richtlijnen voor de inrichting van onze openbare ruimte steeds sneller verouderen. Hoe zorg je de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) van jouw gemeente up-to-date is en blijft? Sweco ontwikkelde samen met gemeente Delft en gemeente Leeuwarden de digitale LIOR. Altijd actueel, gebruikersvriendelijk en op maat.

De 7 voordelen van een digitale LIOR

Een digitale LIOR heeft ten opzichte van een LIOR veel voordelen, zo is een digitale LIOR:

  1. Altijd actueel: Met de digitale LIOR is het verwerken en doorzetten van (kleine en grote) wijzigingen eenvoudig en met weinig inspanning mogelijk. Bovendien werk je altijd met de actuele versie.
  2. Gebiedsgericht: De inrichting van de openbare ruimte is plaats en gebied specifiek. In een digitale LIOR vind je een overzicht met eisen afgestemd op de (beleids-)ambities en de actuele lokale omstandigheden. Dit kan dus direct verwerkt worden in een ontwerp. Zo heb je minder planbeoordelingsrondes nodig en kom je tot een betere inrichting.
  3. Eenvoudig benaderbaar: De LIOR is nu in boekvorm in pdf die je naar externe partijen toezendt of te downloaden is van je website. Het risico is dat gebruikers verouderde versies gebruiken. Een altijd actuele online versie is (al dan niet met inloggegevens) eenvoudig en voor een grote groep benaderbaar.
  4. Meer informatie tot je beschikking: De huidige LIOR levert een set aan technische/functionele eisen. De inrichting van onze leefomgeving is echter van veel meer factoren afhankelijk. Deze overige informatie winnen de eigen organisatie en de externe partijen nu zelf in, met eventuele onderlinge verschillen tot gevolg. In de digitale LIOR brengen we al deze informatie overzichtelijk samen. Denk aan klimaatstresstesten, bodemverontreinigingskaarten, geluidscontouren en de ambitiekaarten vanuit vastgesteld beleid.
  5. Informatie in bewerkbare vorm beschikbaar: Naast eisen bestaat de LIOR uit dwarsprofielen, technische details, afbeeldingen en leveranciersgegevens. Deze tekeningen, maar ook andere informatie kunnen we in verschillende bestandsvormen beschikbaar stellen (bijv. als autocad bestand) binnen de applicatie.
  6. Afgestemd op doelgroep: Op dit moment is bij de informatie in de LIOR geen onderscheid gemaakt in de verschillende gebruikers. In een digitale LIOR kun je dit onderscheid wel aanmaken. bijvoorbeeld externen of de interne organisatie.
  7. Minder kosten: Door de gegevens in volle breedte beschikbaar te stellen, ontstaan er in de projecten minder faalkosten en heb je minder (correctief) overleg nodig. Hierdoor zullen jouw projecten prettiger verlopen in ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoering en beheer.

Naar Digitale Lior

Onze aanpak

Samen bespreken we de wensen en ambities van jouw gemeente ten aanzien van een LIOR. Bijvoorbeeld vult de gemeente zelf de LIOR of vraag je dit aan de LIOR-experts van Sweco.

We maken vervolgens een aanbieding op maat. Na akkoord zorgen we voor de installatie van de applicatie en geven een korte uitleg aan degene(n) die de applicatie gaat vullen en/of gaan gebruiken. De applicatie is zo ontwikkeld dat er geen cursus voor nodig is. Je applicatiebeheerder kan via de vooropgezette formats de eisen met bijlagen eenvoudig vullen. Ook wijzigingen kun je als gemeente zelf makkelijk en foutloos doorvoeren.

Daarnaast kunnen we als je dat wenst inhoudelijk de LIOR opstellen of actualiseren. We helpen je gemeente hun eisen, richtlijnen en ambities te vertalen naar de verschillende planfasen van een project ingedeeld naar de verschillende functiegebieden.

Aan de slag met Sweco

Wil je ook een toekomstbestendig ontwerp en gevolgd door een ontwikkeling die naadloos aansluit bij de actuele wensen van je gemeente en haar inwoners? Neem contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

Meer weten?