Ecodynamische verlichting: goed voor de natuur

Openbare verlichting in natuurgebieden kan de flora en fauna verstoren. De invloed van kunstmatig licht zou nadelige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de voortplanting van allerlei dieren en voor de vogeltrek. Tegelijk is openbare verlichting vaak nodig voor de sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Sweco onderzoekt daarom een nieuw concept: ecodynamische verlichting die zich automatisch aanpast aan het licht in de natuur.

Met led-verlichting kunnen de lichtkleuren in de natuur worden nagebootst: warm zonlicht bij zonsondergang of maanlicht in de nacht. Sweco onderzoekt het effect van ecodynamische verlichting op het gedrag van vleermuizen en op de voortplanting van vogels. Als de effecten kleiner zijn dan van conventionele verlichting, kan ecodynamische verlichting in de toekomst toegepast worden in natuurgebieden. De nieuwe vinding levert dan een belangrijke bijdrage aan de bescherming van natuur en biodiversiteit.