Droogterisicokaart

Door klimaatverandering worden droge periodes langer en heviger. Er zijn meer opeenvolgende dagen dat het droog blijft en dit heeft gevolgen voor huizen, groen en infrastructuur. Maar waar in het bebouwde gebied zijn de risico’s het hoogst? Waar is het belangrijk om maatregelen toe te passen? We merken dat er veel vragen over bestaan en daarom heeft Sweco de Droogterisicokaart ontwikkeld.

Met de Droogterisicokaart brengen we risico’s in beeld. Hierop is te vinden waar zich de risico’s bevinden voor woningen die last kunnen hebben van paalrot, voor groen dat gevoelig kan zijn voor zakkende grondwaterstanden en voor infrastructuur die gevoelig is voor bodemdaling. De Droogterisicokaart wordt gemaakt op basis van meetgegevens van grondwater, bouwjaren van panden, ligging van groen, ligging van infrastructuur en ligging van oppervlaktewater. Ook nemen we de opbouw van de bodem mee in het oordeel over risico’s in het bebouwde gebied.

Het bijzondere is dat de kaart in detail verschillende effecten van droogte laat zien. Zo focussen we niet alleen op risico’s aan panden, maar ook op (gemeentelijke) infrastructuur en groene ruimte. Dit leidt tot een duidelijk overzicht van de risico’s van droogtestress en dit geeft aan waar droogte een probleem kan worden en wat u er aan kunt doen.  

Aan de hand van de Droogterisicokaart kunnen we samen met u de noodzakelijke maatregelen tegen de effecten van droogte bepalen. Samen maken we Nederland klimaatbestendig.

Droogterisicokaart


Meer weten?

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.