DEMON®: goedkoper én energiezuiniger

Rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben te maken met steeds strengere lozingseisen, met name voor stikstof. Sweco is betrokken bij de ontwikkeling van een innovatieve zuiveringsmethode die niet alleen veel goedkoper is, maar ook energiezuiniger dan conventionele technieken. DEMON® – kort voor ‘DEamMONificatie’ – maakt het bovendien mogelijk om energie-neutraal, of zelfs energie-positief, te opereren.

De conventionele manier van stikstofverwijdering vraagt veel energie en maakt gebruik van een koolstofbron. DEMON® vraagt geen koolstofbron en maakt daarmee het toepassen van chemicaliën overbodig. Het DEMON® proces zorgt door een laag energieverbruik voor een lagere CO2-emissie en draagt zo bij aan een duurzame bedrijfsvoering. De techniek is robuust en heeft zich inmiddels bewezen. Nog meer goed nieuws: de investeringskosten zijn laag vergeleken met de uitbreiding van de bestaande installatie.

MEER INFORMATIE
Afvalwatertechnologie

  • Henk Wim
    de Mooij
    Senior Projectmanager Watertechnologie