De Klimaatadaptieve Straat

Wateroverlast, droogte en bodemdaling, de gevolgen van het veranderend klimaat kunnen zeer ernstig zijn en zelfs voor miljoenen euro’s schade veroorzaken. Gemeentes willen zich voorbereiden op de negatieve gevolgen van de klimaatverandering door straten klimaatadaptief te maken. Maar hoe kun je dat het beste aanpakken? Sweco ontwikkelde het concept ‘De Klimaatadaptieve Straat’, een unieke aanpak waarbij gemeente, bewoners en andere stakeholders gezamenlijk een klimaatadaptief ontwerp voor hun straat ontwikkelen.

In het concept ‘De Klimaatadaptieve Straat’ heeft iedere partij haar eigen rol; de gemeente stelt de voorwaarden voor het ontwerp vast en de bewoners kunnen door middel van een interactieve game hun wensen en ideeën inbrengen. Door op een slimme manier bewoners erbij te betrekken, is het draagvlak optimaal en de kans op succes maximaal. Voordelen van deze aanpak zijn dat het mogelijk is er snel mee te starten en dat rekening gehouden kan worden met straat- en rioolrenovatie. Het resultaat is een klimaatadaptieve straat en verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving. Dat leidt tot een blije gemeente en blije bewoners.

MEER INFORMATIE
Artikel: Kwartetten voor een klimaatadaptieve straat
Column: Klimaatadaptatie; zo staat Nederland ervoor
Stedelijk water en riolering