• THE INCREDIBLE DAY-TO-DAY

    We’re committed to turning the tide on flooding. Our collaboration with the city of Groningen prevents billions in damage through a pioneering approach to water management. By making each project exceptional, we make the day-to-day incredible.

What does incredible look like? Magnificent? State-of-the-art? Cutting-edge?

Absolutely.

But incredible isn’t always what you expect. You can find it all around you, changing the lives of everyday people, removing obstacles, relieving stress, making life cleaner, safer, easier, sweeter.

Sweco designs communities and cities for the future, and whether we’re talking grand plans or granular details, incredible comes as standard. Right down to the way we do business.

We match every job with the right team, who’ll live and breathe your project with you exploring, questioning, testing, collaborating.

Because Sweco clients aren’t just clients. They’re partners, whose success is every bit as important to us as our own.

Together, we create incredible - day to day.

Where do we find incredible?

Dutch people have learned to live and battle with the sea over decades. Finding more sustainable and flexible ways of designing dikes is a challenge which demands new ways of thinking. In close cooperation with our client, we have developed a concept which includes clay produced close to the dike.

/globalassets/campaigns/the-incredible-day-to-day-4/2020-02-05_10-19-02.jpg

Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 kilometer. Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is.

Lees meer
/siteassets/incredible-day-2-day/sterke-lekdijk-2-570x380px.jpg

Marken duurzaam beschermd tegen overstromingen

De dijken rond het Noord-Hollandse eiland Marken worden versterkt. Door het verbeteren van de hoogte en de stabiliteit zijn de bewoners de komende 50 jaar beschermd tegen overstromingen. Bijzonder is dat de versterking aan de buitenkant van de dijken gebeurt. Zo blijft het unieke karakter van het binnendijkse landschap behouden.

Lees meer
/siteassets/incredible-day-2-day/marken-dorp-570x380px.jpg

Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Delen van de dijk langs de Waal tussen Waardenbug en Tiel voldoen niet aan de veiligheidsnorm om de komende decennia bestand te zijn tegen hoogwater. De stevigheid (dikte) van de dijk wordt daarom verbeterd.

/siteassets/incredible-day-2-day/tiel-waardenburg-dijkversterking.gif

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Tussen Eemshaven en Delfzijl ligt een zeedijk van ruim 11 kilometer lang. Door klimaatverandering en gaswinning in de provincie Groningen, voldoet de zeedijk niet meer aan alle normen. Om de veiligheid van de inwoners blijvend te garanderen voert Noorderzijlvest de dijkverbetering versneld uit.

Lees meer
/siteassets/incredible-day-2-day/eemshaven-delfzijl-570x380px.jpg

Jakarta klimaatbestendig en waterveilig

Jakarta (Indonesië) kampt regelmatig met overstromingen veroorzaakt door bodemdaling, een veranderend klimaat en intensieve verstedelijking. De wateroverlast leidt tot veel schade en slachtoffers in de laaggelegen delen van de stad. Een Nederlands consortium met daarin Sweco ontwikkelde een integraal ‘coastal development plan’ om de stad waterveilig te maken voor overstromingen vanuit de zee.

Lees meer
/siteassets/incredible-day-2-day/jakarta-570x380px.jpg

Ho Chi Mihn City goed voorbereid op veranderend klimaat

De inwoners van Ho Chi Minh City (Vietnam) merken regelmatig de effecten van de klimaatverandering. De dichtbevolkte deltastad is gevoelig voor hevige regenval en overstromingen als gevolg van haar lage ligging. Met de verwachte zeespiegelstijging, een grotere waterafvoer door rivieren, toenemende neerslag en stijgende temperaturen nemen de risico's alleen maar toe.

Lees meer
/siteassets/incredible-day-2-day/ho-chi-minh-city-570x380.jpg