Waar blijven de onderzoeken naar droogterisico’s?

Gemeenten zijn nog onvoldoende bezig om de risico’s op droogteschade in beeld te brengen. Als we preventieve maatregelen willen, nemen tegen de toenemende droogte, moeten ze nu aan de slag met een preventief droogte risico onderzoek, bepleit Alex Hekman, Business Director Water bij Sweco.

Droogterisico houdt aan

De droge zomer van 2018 zorgde voor meer droogteschade dan je zou verwachten in ons waterrijke Nederland. Grondwaterstanden zakten decimeters en soms wel een meter verder uit dan in normale zomers. Klei- en veenlagen krompen en zetten. De extreme droogte veroorzaakte hierdoor schade aan gebouwen, infrastructuur en natuur. Vanwege de klimaatverandering zal extreme droogte vaker voorkomen in ons land. Dit jaar regent het meer, maar nog lang niet op alle plekken is de grondwaterstand hersteld. Doordat op veel plekken de grondwatervoorraden nog niet voldoende zijn aangevuld, zeker in het oosten van het land, blijft er een verhoogde kans op schade aan natuurgebieden, landbouw, infrastructuur en woningen.

Neem nu preventieve maatregelen

Preventieve maatregelen kunnen deze problemen deels voorkomen. Daarvoor is het belangrijk om eerst in beeld te hebben wat de meest kwetsbare gebieden zijn. Vervolgens kunnen deze aangepakt worden door bijvoorbeeld wateraanvoer, infiltratievoorzieningen, afkoppelen van regenwater, aanpassing van het peilbeheer of weghalen van verhardingen.

Bepaal de kwetsbare gebieden

Veel gemeenten brengen de kwetsbaarheid voor weersextremen momenteel in kaart met stresstesten. Ik zie dat hierbij de droogterisico’s vaak onderbelicht blijven en vrij algemeen worden beschreven. Als gemeenten preventieve maatregelen hiervoor willen nemen, kost dat aandacht en tijd. Met een preventief droogte risico onderzoek kan een inschatting gemaakt worden van het risico op droogteschade voor gebouwen, infrastructuur en natuur in de omgeving en breng je de nog te verwachten problemen in kaart. Met bouwtekeningen, grondonderzoeken, monitoring van grondwaterstanden en steeksproefsgewijs monitoring van de staat van funderingen kun je inschatten wat de risico’s kunnen zijn.

Kom in actie

Deze droogterisico onderzoeken zijn al beschikbaar. Ik merk alleen dat de meeste gemeenten er niet mee aan de slag zijn. Waarom niet?

Ik ben benieuwd naar jouw mening en ga graag hierover het goede gesprek met je aan. Interesse? Neem dan contact met me op.

Meer weten?