Expert aan het woord: Nederland heeft een naam hoog te houden

Het zat in de na-oorlogse jaren niet in onze cultuur om in ons dagelijks space-time prisma afstand te doen van de fiets. Waar planners het in hun modernistische hoofd haalden om tot in het centrum alle ruimte te geven aan autobereikbaarheid, zijn dezen onder maatschappelijke druk al snel weer terug gefloten. De verstedelijking van Nederland heeft zich gehouden aan een schaal die zich leent voor fietsgebruik. Gelukkig maar, zeggen we nu.

Transformaties zijn onvermijdelijk

We staan in Nederland voor belangrijke keuzes als het gaat om stedelijke mobiliteit. De leefbaarheid van steden en de noodzaak van duurzaam gebruik van beperkte ruimte en energie dwingen ons tot radicale stappen en andere beelden. Het benoemen en adresseren van deze prioriteringsopgave past bij het momentum in de samenleving, dat een omslag mogelijk maakt. Op het gebied van mobiliteit, energie en verstedelijking zijn transformaties en gedragsverandering onontkoombaar en Nederland kan daarbij het voortouw pakken.

Nederland heeft als geen ander verstedelijking en mobiliteitsgroei weten te combineren met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Maar ook onze steden kunnen de druk nauwelijks meer aan. En we moeten in Nederland niet denken dat we er al zijn. Er zit namelijk geen toekomst in het blijven investeren in infrastructuur voor autoverkeer en het zorgen voor autobereikbaarheid.

 

Integrale benadering van de uitdaging

Naar mijn overtuiging moeten we niet alleen mikken op infrastructurele aanpassingen en een hoge kwaliteit voor ‘active travel modes’. Combineer dit met een grote sprong richting snel, frequent en aantrekkelijk openbaar vervoer en zet in op slimme mobliteitsoplossingen, intelligente systemen om autobereikbaarheid selectief te faciliteren, en tegelijk andere modaliteiten aantrekkelijk en complementair te maken.

"De Nederlandse ingenieurswereld beschikt over de ervaring en expertise. En belangrijker nog: de drive, die ook buiten Nederland veranderingen in gang kan zetten en inhoud geven."

Mijn perspectief én verwachting zijn dat de leefbaarheid van de stad sterk vanuit de menselijke schaal benaderd gaat worden, en niet meer vanuit de schaal van onze huidige automobiliteit. In de stad van de toekomst zijn we niet meer afhankelijk van automobiliteit. De pijlers leefbaarheid, veiligheid en gezondheid zullen ons in de steden steeds meer waard worden.

Meer weten?

  • Deany
    van Steinvoorn
    Senior adviseur stedelijke ontwikkeling