De fiets en voetganger als maat voor een gezonde stad

Dagelijks besteden we gemiddeld 70 tot 80 minuten aan reizen. Dit zogeheten constante reistijdbudget heeft, samen met het gekozen vervoersmiddel, een zeer grote impact op de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied. Door de komst van snellere vervoersmiddelen en verbindingen neemt de bevolkingsdichtheid af en komen bestemmingen verder uiteen te liggen. We zijn immers in staat binnen een bepaalde tijd verder reizen.

Een positieve ontwikkeling, of toch niet?

Nathalie van Dijk, Verkeerspsycholoog

Want er is ook een omgekeerde relatie tussen de manier waarop we ons verplaatsen en de ruimtelijke ontwikkeling van steden. Hoe meer stedelijke verdichting, hoe geconcentreerder wonen, werken en voorzieningen. Daardoor fietsen en lopen we meer. Dit leidt vervolgens tot minder uitstoot van CO2 (beter voor het klimaat) en fijnstof (beter voor de gezondheid), meer ruimte voor groen (o.a. door afnemende parkeerdruk) en bestrijding van hittestress.

Ook zijn aan fietsen en wandelen veel andere waardevolle effecten verbonden. Je kunt je gedachten even laten gaan en voelt je daardoor vitaler en er ontstaat meer ruimte voor creativiteit. Lopen en fietsen dragen ook bij aan ontmoeting en een levendiger straatbeeld. Wat weer een positieve invloed heeft op het gevoel van veiligheid in de stad. Kortom, een toename van de bevolkingsdichtheid biedt kansen voor een gezonde en leefbare stad.

Een goed voorbeeld van een stad waar gezondheid en leefbaarheid hand in hand gaan, is Utrecht. Onlangs riep het CROW-KpVV Utrecht uit tot de gemeente met de meest duurzame mobiliteit in 2017. De gemeente scoort goed op de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de verkeersveiligheid en het klimaat.

De gemeente Utrecht werkt bijvoorbeeld aan haar mobiliteitsopgave door de aanleg van fietspaden en –bruggen. Ook maakt zij looproutes aantrekkelijk, duidelijk en goed bewandelbaar, zodat mensen automatisch ervaren dat lopen een snelle, maar ook een ontspannende vorm van verplaatsen is.
Hoewel de stedelijke groei onherroepelijk leidt tot meer mobiliteitsstromen, biedt de verdichtingsopgave ook kansen om de stad beweegvriendelijker en leefbaarder te maken.

Lef om te kiezen voor een gezonde en leefbare stad

Dit vraagt echter wel om investeringen in de voetganger en de fietser en het lef van bestuurders om te kiezen. Durven zij de auto buiten de stadsmuren te houden om zo ruim baan te maken voor de voetganger en de fiets? Door investeringen in deze meest ruimte-efficiënte en actieve vormen van vervoer bouwen we de gezonde en leefbare stad van de toekomst.

Meer weten?