Blockchain gaat het werk van de ingenieur ingrijpend veranderen

Mensen met wie ik over blockchain spreek, zijn onder te verdelen in twee categorieën: in de eerste categorie zitten mensen die het interessant vinden en de technologie erachter begrijpen. De tweede categorie bestaat uit mensen die het direct associëren met bitcoins. Je ziet eerst hun gezichten betrekken en daarna zie je ze denken: moeten ingenieurs nou wel bezig zijn met dat soort zaken? Aha, denk ik zelf dan, weer iemand die de ogen geopend moet worden. Want ik ben ervan overtuigd dat blockchain de ingenieurswereld op een positieve manier gaat veranderen, dat ingenieurs door de nieuwe mogelijkheden slim toe te passen hun klanten beter van dienst kunnen zijn en dat hun werk er ook nog eens interessanter door wordt.

Door Thomas Boos, Projectleider

Hoe dan, zul je jezelf afvragen. Ik geef een praktisch voorbeeld: sommige energiemaatschappijen geven bewoners de mogelijkheid om de energie die ze met zonnepanelen op het dak opwekken te verhandelen met de buren. Op zonnige dagen wekken ze meer energie op dan ze verbruiken, die leveren ze aan het netwerk van de energiemaatschappij die het vervolgens levert aan de buren, bijvoorbeeld een groot gezin dat veel stroom verbruikt. Op zich een goede regeling, maar omdat de energiemaatschappij als tussenpersoon fungeert, krijgen de bewoners die met hun zonnepanelen stroom opwekken daar minder geld voor dan wanneer ze de stroom direct zouden verhandelen aan de buren.

Bewoners stellen SMART contract op

Wat nu als de energiemaatschappij er als tussenpersoon tussenuit gehaald wordt? De eerste stap om dat te realiseren is dat de bewoners met de zonnepanelen hun panelen aansluiten op het netwerk van de buren zodat stroom direct geleverd kan worden. De tweede stap is dat de levering contractueel vastgelegd wordt. En dan komen blockchain en de in de blockchain vastgelegde smart contracts te hulp. De bewoners stellen een smart contract op in de blockchain, een digitaal contract dus. Hierin staat precies omschreven wie aan wie wanneer stroom levert en voor welke prijs. Omdat blockchain een digitaal en decentraal netwerk is, staat het er heel zwartwit zodat heel duidelijk is wat de afspraken en de voorwaarden zijn. Je hebt ook geen partij meer nodig die de afspraken controleert. Blockchain zit zo in elkaar dat kopieën van het contract verspreid staan over computers (de nodes) die op de blockchain aangesloten zijn. Dat heeft als voordeel dat de afspraken van het contract niet gewijzigd kunnen worden; kwaadwillenden kunnen het dus niet zomaar wijzigen. Het netwerk laat dit simpelweg niet toe omdat het vasthoudt aan de waarheid die gedeeld is binnen het netwerk. Een voordeel is bovendien dat de energiemaatschappij er als tussenpersoon uit gehaald wordt zodat de bewoners die de stroom opwekken een eerlijke prijs krijgen.

Duurzame energie onderling delen

Wat heeft dat nu te maken met ingenieurswerk? Je kunt bovenstaand principe ook toepassen op grotere schaal, bijvoorbeeld op de schaal van een energieneutrale wijk. Daar zijn meerdere partijen in het speelveld, zoals een investeerder die wil investeren in een energieneutrale wijk, een ontwikkelaar die duurzame gebouwen wil ontwikkelen, bewoners die energieneutraal willen wonen en de ingenieurs die adviseren over het ontwerpen en realiseren van de wijk. Bij het ontwerpen van zo’n wijk kun je bij de samenstelling van het soort woningen al rekening houden met mogelijkheden om door bewoners duurzaam opgewekte energie (zie de bewoners uit het eerste voorbeeld) onderling te laten delen. Dan is er nog een hoofdaansluiting van de energiemaatschappij nodig en een smart grid tussen de woningen waardoor bewoners makkelijk energie uit kunnen wisselen. Je kunt de mogelijkheden zelfs nog uitbreiden door straatverlichting en oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s erbij te betrekken. Alle afspraken worden vervolgens geregeld via smart contracts in de blockchain. En de ingenieur is degene die daarover advies geeft voor het concept van de wijk. Blockchain en smart contracts gaan daarmee onomstotelijk deel uitmaken van het advieswerk van de ingenieur.

Blockchain maakt het werk interessanter

Maar de rol van ingenieurs gaat veel meer veranderen. En dat komt omdat door blockchain niet alleen contracten vastgelegd en uitgevoerd worden zonder tussenpersonen, maar ook omdat routinematige processen geautomatiseerd gaan worden via blockchain, een ontwikkeling die bij administratief werk wereldwijd al jaren aan de gang is. Ingenieurs vinden vaak dat hun projecten dusdanig complex en uniek zijn dat ze niet geautomatiseerd kunnen worden, maar ik denk dat ingenieurs de gave hebben om projecten en processen soms onnodig complex te maken. Neem bijvoorbeeld bouwplantoetsingen. Bij bouwplantoetsingen is heel duidelijk wat de eisen van de bouwvergunning zijn, hoe het bouwplan eruit ziet en wat er getoetst moet worden. Daardoor is het proces van de toetsing goed te automatiseren. En dat kan natuurlijk via de blockchain. Dat betekent dat de rol van ingenieur als toetser geautomatiseerd wordt. Het betekent ook dat de rol van de ingenieur verandert en meer opschuift naar een rol als adviseur van de klant en als inrichter van een goed proces en toetser van het eindresultaat. Kortom, het werk van de ingenieur wordt door blockchain en smart contracts alleen maar interessanter.

Meer weten?