0 van 0 resultaten voor ""

Meer groen resulteert in minstens 62.000 minder patiënten

Vergroening van de leefomgeving van een derde van de Nederlandse bevolking vermindert het aantal patiënten met ruim 62.000. Per extra hectare groen neemt het aantal langdurig zorgbehoevende patiënten gemiddeld met 8,6 af. Dat levert jaarlijks een financiële besparing op van minimaal 125 miljoen euro. Dit betreft zorg- en verzuimkosten. Dit blijkt uit onderzoek van Sweco, op basis van in de wetenschap aangetoonde verbanden tussen vergroening en gezondheid.

Per extra hectare groen tot 89 patiënten minder

Vergroening van de leefomgeving leidt tot aantoonbare verbetering van de gezondheid en het welzijn van bewoners. Elke 1.160 m2 extra groen resulteert zo in één zorgbehoevende patiënt met een langdurige aandoening*, minder. In sterk versteende buurten met relatief hoge bevolkingsdichtheden is de gezondheidsimpact beduidend groter. Hier lopen de gezondheidseffecten op tot maximaal één zorgbehoevende patiënt minder per 112 m2 toegevoegd groen. Dit is een afname van bijna 90 zorgbehoevende patiënten per extra hectare groen.

47 miljoen euro zorgwinst, 78 miljoen euro verzuimwinst

De financiële winst door het benutten van de totale vergroeningspotentie van de leefomgeving van 5,6 miljoen inwoners die nu in kaart is gebracht, is 125 miljoen euro: 47 miljoen euro aan zorgwinst en 78 miljoen euro aan verzuimwinst. Bij een extrapolatie van deze gegevens voor heel Nederland, zou een jaarlijkse besparing op zorg- en verzuimkosten richting de 400 miljoen euro per jaar denkbaar zijn.

10.000 voetbalvelden vergroeningspotentieel

Sweco heeft op buurtniveau gekeken naar onder meer de openbare mentale- en fysieke gezondheidsdata, de zorg- en verzuimkosten en het vergroeningspotentieel van 104 gemeentes die meededen aan de Groene Stad Challenge. Daaruit blijkt dat een totale extra groene ruimte van ruim 7.300 hectare (10.000 voetbalvelden) te realiseren is. Het gaat hier om aanpassingen binnen het huidige ontwerp, waarbij grote ingrepen niet nodig zijn. Deze extra groene ruimte bestaat uit meer groen in de openbare ruimte en meer groene tuinen en daken van particulieren en bedrijven.

Op dit moment zijn gemeentes als enige partij verantwoordelijk voor de kosten van inrichting en onderhoud van openbaar groen. Terwijl de baten van groen verder strekken. Met het verzilveren van de groenpotentie is significante gezondheidswinst te behalen, zowel in het aantal patiënten als in zorg- en verzuimkosten. Deze cijfers tonen aan dat het vanuit zowel maatschappelijk- als financieel opzicht, voor meerdere investeerders en baathouders binnen het zorglandschap, interessant moet zijn de vergroeningsopgave te versnellen. Zeker nu de gezondheidszorg en de groenbudgetten van gemeentes in Nederland onder druk staan. – Susan Groot Jebbink, Business director gezonde en veilige stad

Portret van Susan in park met wandelaars

*De berekening van zorg- en verzuimwinst is op basis van onderzoek van Dr. Jolanda Maas, socioloog en wetenschappelijk onderzoek VU Amsterdam, gekeken naar patiënten met 14 langdurige aandoeningen waar een significante relatie is met vergroening: Coronaire hartziekten, nek- en rugklachten, ernstige rugklachten, ernstige nek- en schouderklachten, ernstige elleboog-, pols- en handklachten, acute infectie bovenste luchtwegen, astma en COPD, angststoornissen, depressie, duizeligheid, migraine, infectie darmkanaal, diabetes en urineweginfectie.

Maartje Meijer

Directeur communicatie

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.