0 van 0 resultaten voor ""

Wij zijn er voor de héle samenleving

Het leven voor veel mensen beter maken. Dat is de ambitie van business unit managers Linda, Sara en Jeanette. Of het nu gaat om inrichting van het gebied waarin mensen wonen of werken, mobiliteitsoplossingen die het leven makkelijker maken of  innovaties die nodig zijn voor een schone luchtkwaliteit en schoon drinkwater. Ze moedigen hun klanten aan om toekomstgerichte keuzes te maken. Diversiteit is daarvoor essentieel. “Wil je met oplossingen komen waar de samenleving echt beter van wordt, dan moet Sweco een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van die samenleving. Ook op sleutelposities”, vinden ze. Ze nemen daarin bewust het voortouw.

Binnen de business unit Mobiliteit van Linda, Stedelijke planning van Jeanette en Natuur en Klimaat van Sara is het belangrijk om continu af te stemmen op de behoefte van bewoners of gebruikers in een gebied. De dynamiek tussen de (technische) expertise van inhoudelijke specialisten en adviesteams van bijvoorbeeld sociaal geografen, is essentieel voor Sweco om in contact te staan met alle betrokkenen. Dat zie je terug in de cultuur van onze afdelingen, vertelt Jeanette: “De sociaal geografen in onze adviesteams hebben een andere focus dan ingenieurs op meer technische afdelingen omdat ze zich meer richten op de sociale, menselijke kant van de inrichting van de stad,” Linda herkent dat: “Er werken in mijn afdeling minder civieltechnische experts, ingenieurs en programmeurs. Bij ons ligt het zwaartepunt bij adviseurs die zelf veel direct contact hebben met klanten en stakeholders.”

Diversiteit is breder dan gender

Diversiteit in teams begint volgens de drie leidinggevenden altijd met diversiteit in de top. “Dat gaat veel verder dan gender,” zegt Sara. “Ik denk aan verschillende generaties, nationaliteiten, regio’s en breindiversiteit. Maar ook aan anderstaligen, mensen met een migratieachtergrond en statushouders. Uiteindelijk wil je dat iedereen zich fijn voelt binnen Sweco, want zo houden we talent aan boord én leveren we nog beter werk voor onze klanten.” Voor hen is het daarom logisch om extra aandacht te hebben voor de verscheidenheid aan mensen in hun teams.

 

Sara: “Klanten vragen ons om vanuit meerdere invalshoeken naar hun problematiek te kijken en met toekomstbestendige oplossingen te komen. Ons product is voor de hele samenleving. Daarom is het belangrijk dat we hier zoveel aandacht hebben voor diversiteit, júist in de top.”

De balans tussen mensgericht en resultaatgericht werken is hierbij essentieel, vinden ze alle drie. Dat evenwicht is niet vanzelfsprekend. Sara: “De cijfers zijn belangrijk maar ik ben ook erg geïnteresseerd in het verhaal van de mensen. Het is in deze rol balanceren tussen mensgericht en passievol zijn en hyperzakelijk.” Ook Jeanette ziet dat de mensgerichte cultuur bij Sweco soms op gespannen voet staat met de groeiambitie. “Voordat Bureau Stedelijke Planning door Sweco werd overgenomen, kenden we een heel resultaatgerichte aanpak. Nu we onderdeel zijn, hebben we meer ruimte voor bijvoorbeeld opleidingen en vrije dagen. Ja, dat is dus ook meer balanceren.”

De enige zijn

Steeds meer vrouwen vinden hun weg binnen de top van het bedrijf. Van iets als een glazen plafond is in de praktijk dan ook geen sprake, vindt Sara: “Toch merkte ik dat ik me modelleer naar mannelijk gezelschap en dat kost energie. ‘Doen als de jongens, want anders kom je niet verder’ werd een soort copingstrategie.” “Dat herken ik wel: het gevoel dat je altijd de enige bent – bijvoorbeeld als vrouw in een team met alleen mannen – kan een energielek zijn”, zegt Linda. Gelukkig vermindert dat gevoel beduidend, ziet Linda. “Het is heel mooi dat er steeds meer jonge vrouwen hier hun weg vinden”, valt Sara haar bij. “Toch hebben vrouwen net een andere aansturing nodig, willen ze de top kunnen bereiken. Het delen van ervaringen is daarin heel waardevol. Ze benaderen me bijvoorbeeld voor tips. Ook over hoe ik mijn functie combineer met mijn gezin met twee jonge dochters en een actief sociaal leven.”

Hoe diverser hoe leuker

Er zijn binnen Sweco al diverse initiatieven ‘voor en door vrouwen’ opgezet. Dat deze initiatieven door de hele organisatie worden omarmd, vraagt volgens de drie leidinggevenden nog aandacht. De potentie om hoge ogen te scoren in diversiteit is er zeker, dat bewijst ook het feit dat onze Zweedse ‘moeder’ inmiddels een toppositie heeft ingenomen binnen de European Gender Diversity Index. Volgens Jeanette is het dan ook logisch dat steeds meer vrouwen sleutelposities innemen: “Vanuit Sweco ontwerpen we de stad van de toekomst en die stad is zeer divers. Om dat goed te kunnen doen en ieders belang te onderkennen, is het belangrijk dat wij er een afspiegeling van zijn. We spiegelen ons daarnaast aan klanten en je ziet ook daar dat er steeds meer vrouwen aan de top komen. Het vakgebied waarin we zitten wordt steeds socialer en menselijker.”

“Nu hebben wij in onze business units relatief veel vrouwen”, vult Linda aan. “Maar ik zou deze missie pas écht geslaagd vinden, als we binnen de meer technische teams meer vrouwelijke leidinggevenden weten aan te stellen. Álle teams hebben immers baat bij diversiteit.”

“Gelukkig zie je in de technische opleidingen steeds meer vrouwen. Ik zie dat dus wel positief in”, zegt Sara. “Eigenlijk willen we als Sweco dát bedrijf zijn waar je als vrouw wílt werken. Wanneer ben je dat? Als je als leidinggevende medewerkers de ruimte biedt om volledig zichzelf te zijn, met ieder een eigen achtergrond, persoonlijke situatie en ambities.”

Foto vlnr: Jeanette Kalthof, Sara Veldhuizen en Linda van Soerland

Mix geeft energie

“En we willen hier natuurlijk nog op meer fronten diversiteit”, stelt Jeanette. “We zijn internationaal maar dat zie ik nog niet voldoende terug qua etniciteit. Wij zijn erg West-Europees gericht. Ook dat kan anders”. “Ja, het gaat dus niet om man-vrouw-verschillen. Om de maatschappelijke vragen op te lossen waar wij voor staan, hebben we representativiteit nodig in alle lagen van het bedrijf”, legt Sara uit. “Ik denk ook, hoe diverser hoe leuker, ook qua leeftijd”, zegt Jeanette. “Als ik kijk naar mijn eigen managementteam bijvoorbeeld, daar kom ik elke meeting weer empowered uit.” “Ja dat heb ik ook”, lachen Linda en Sara. “Dat we allemaal verschillen, geeft energie!”

 

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.