0 van 0 resultaten voor ""

Naar een afvalvrije generatie

Afval, wat is dat?

Een wereld waarin afval een belachelijk begrip uit het verleden is. Josie Harrison, data scientist bij Sweco, is erop gebrand om dit werkelijkheid te laten worden. Samen met Sweco-experts in digitalisering en circulaire economie, Erwin Jacobs en Alastair Carruth, ontwikkelt zij een oplossing die dit gaat realiseren. ‘RECLAIM’ noemen zij deze digitale slimmerik. Een techniek die op basis van machine-learning in no-time inzichtelijk maakt welke bouwmaterialen er beschikbaar zijn én komen voor hergebruik. Met dit inzicht zal de overgang naar een circulaire economie niet alleen heel anders verlopen, maar ook nog eens aanzienlijk sneller gaan.

Hoe werkt RECLAIM?

RECLAIM leert van historische vastgoedgegevens en maakt zo een inschatting welke gebouwen de komende tien jaar het einde van hun levensduur naderen. Daarmee is ook duidelijk welke materialen beschikbaar komen. Hiervoor hebben Josie en haar collega’s een machine-learning model gebouwd. Dit model is getraind om eigendomsgegevens en gegevens over sloopactiviteiten om te zetten naar waardevolle en bruikbare informatie. Momenteel voorspelt RECLAIM alleen nog wat gesloopt gaat worden. De wens is om ook te beschikken over materiaaldata van infrastructuur, zodat ook dat in beeld komt.

Digitalisering naar afvalvrije generatie Josie Harrison

Wat Josie en mede-experts zien is dat er veel enthousiasme en ambitie is om materialen lokaal van slooplocaties binnen de regio terug te halen en her te gebruiken in nieuwe (gebouw)ontwerpen. Anderzijds wijst de praktijk ook uit dat verschillende obstakels dit potentieel nog enorm beperkt. Het is praktisch lastig, omvangrijk en staat niet overal bovenaan het lijstje. Toch houden die obstakels hen niet tegen, sterker nog, ze vormden het startschot voor de oplossing. “Per inwoner wordt momenteel anderhalf kilo onnodig bouw- en sloopafval per dag gegenereerd. In Nederland en daarbuiten. Dat is zonde. Met de gedachte ‘dit moeten we kunnen oplossen’ zijn we begonnen”, vertelt Josie.

In alle gesprekken die we met belanghebbenden voeren, van vastgoedeigenaren tot overheid en ontwerpers, horen we dat we hiermee één van de belangrijkste pijnpunten rondom het terugwinnen van bouw- en sloopafval adresseren. Namelijk de mismatch tussen de ontwerp- en sloopplanning en het missen van kennis van potentiële materiaalbronnen. En dat is precies waarom we hiermee gestart zijn.

Per inwoner wordt momenteel anderhalf kilo onnodig bouw- en sloopafval per dag gegenereerd. In Nederland en daarbuiten. Dat is zonde. Met de gedachte ‘dit moeten we kunnen oplossen’ zijn we begonnen. – Josie Harrison

Circular Innovation City Challenge

RECLAIM was finalist in de wereldwijde Circular Innovation City Challenge. In Kopenhagen heeft het team hun oplossing mogen presenteren aan een internationale jury van prominenten. Deze aanmoediging opent gesprekken voor nieuwe data-uitdagingen die de RECLAIM-visie raken. En het prototype en de testfase laat interessante resultaten zien die het drietal bereikt heeft met het toepassen van RECLAIM op de dataset van de Amerikaanse stad Rochester in New York.

“Via het open dataportaal van Rochester hebben we toegang gekregen tot eigendom gegevens uit 2012 en tot de aanvragen voor sloopvergunningen die tussen 2012 en 2021 in de stad zijn ingediend. Met een deel van de dataset uit 2012 hebben we RECLAIM getraind om voorspellingen te doen over toekomstige sloopactiviteiten. Het andere deel van de dataset dat verborgen was gebleven voor het model, is vervolgens gebruikt ter validatie. Met als resultaat dat we kunnen concluderen dat RECLAIM nu al in staat is goede voorspellingen te doen. Bovendien ontdekten we een onderliggend patroon dat suggereert welke gebouwen hun einde naderen. Zo lieten de verwerkte gegevens uit 2012 uit RECLAIM zien dat te noemen gebouw X 76% kans had om in de komende jaren gesloopt te worden. De eigenaar diende ook daadwerkelijk in 2013 een sloopvergunning in.”, vertelt Josie enthousiast over deze bevestiging die zij en haar collega’s tijdens de eerste testfase kregen.

Ambitie om impact te maken

Het drietal wil een bijdrage leveren aan het realiseren van een gesloten kringloopsysteem waar het begrip afval niet meer in voorkomt. Met RECLAIM kunnen ze impact maken en daadwerkelijk de verspilling vele malen minimaliseren. Hun ontdekking is nuttig voor verschillende stakeholders. Van stadsbesturen die de hoeveelheid sloopafval op de stortplaats van hun stad willen verminderen en een circulaire economie willen aanmoedigen, tot projectontwikkelaars die hergebruikte materialen willen toepassen en architecten en ontwerpers die willen weten welke hergebruikte materialen ze in hun ontwerp kunnen verwerken of vastgoedeigenaren die hergebruikte materialen van een aanstaande sloop kunnen aanbieden.

RECLAIM is een perfect voorbeeld van hoe digitalisering duurzame oplossingen mogelijk kan maken en een probleem fundamenteel weet aan te pakken. Het is een toepassing die conceptueel vrij eenvoudig te vatten is en daarom ook een goed educatief instrument is.

Circulariteit is iets wat we samen moeten aanpakken, als maatschappij en als industrie, en dit is onze bijdrage aan deze transformatie. Voor nu en straks. Hiermee zetten we een hele goede stap in die richting, daar ben ik van overtuigd.

In het meest volwassen stadium is RECLAIM een matchmaking platform dat materiaalschattingen maakt en bevat. In de toekomst kunnen eigenaren van vastgoed dan voorspellingen over het al dan niet slopen van hun panden bevestigen of verwerpen en krijgt vastgoed standaard een schatting van de te bergen materialen. En kunnen belanghebbenden, wanneer ze daarmee instemmen, aan elkaar gekoppeld worden en faciliteert RECLAIM veilige en private transacties.

“We willen organisch verder bouwen op basis van specifieke klantwensen. Samen met klanten en belanghebbenden ons idee verder ontwikkelen. Zo zijn we in meerdere landen in gesprek met lokale en regionale overheden om kennis uit te wisselen en te kijken hoe RECLAIM kan helpen hun pijnpunten op te lossen.”

Heb je een uitdaging of een andere vraag voor ons?

Laat hier je gegevens achter. Wij zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon. Onze experts staan voor je klaar om je te helpen. Voor elke uitdaging, groot of klein.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.