0 van 0 resultaten voor ""

Meer dan 250 opdrachten voor gebiedsontwikkeling Amsterdam in 4 jaar

Samen sta je sterker

De gemeente Amsterdam heeft sinds 2017 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Sweco en Fugro. Samen ondersteunen wij Amsterdam civieltechnisch bij de gebiedsontwikkelingen van IJburg, Overamstel en Zeeburgereiland. Voor de zomer bereikten we een mooie mijlpaal in deze samenwerking, namelijk de 250e opdracht. We spraken erover met Etienne Minnaard, voormalig teammanager bij Ingenieursbureau van Amsterdam, John Jansson, divisiedirecteur bij Sweco, en Bart Witte, projectmanager bij Sweco.

Deze samenwerking betreft een groot gebied dat volop in ontwikkeling is. We werken hier aan veel verschillende projecten: de engineering van bruggen, ontwerp van een tijdelijke pontverbinding, opstellen van het BIM-model voor onder andere de Sluisbuurt, nuts coördinatie en het compleet ontwerpen van een Ondergronds Afvaltransport Systeem (OAT) samen met onze Zweedse collega’s. Heel divers dus. Er zijn dan ook zo’n 120 collega’s bij betrokken. – John Jansson, Divisiedirecteur Transport en Mobiliteit

Het eerste project in het kader van deze overeenkomst was een uitvraag voor grondstromen coördinatie van en naar Zeeburgereiland. Daar was toen nog helemaal geen inzicht in. De 250e opdracht ging over dijkverzwaring. En inmiddels zijn we de 260 al gepasseerd! In alle opdrachten in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst staat het werken met BIM en System Engineering centraal. – Bart Witte, Projectmanager

Kunnen jullie iets vertellen over deze succesvolle samenwerking?

John: “De samenwerking hebben we écht samen vormgegeven. Ik maak vaak de vergelijking met een echte relatie: in het begin ben je verliefd, maar je moet elkaar echt leren kennen. Goede en minder goede tijden bepalen hoe je samen verder gaat. We hebben de organisatie en cultuur van het Ingenieursbureau van Amsterdam beter leren begrijpen. En daarmee ook de belangen van hun opdrachtgevers. Dat heeft de samenwerking een impuls gegeven.”

Etienne: “Inmiddels zijn we vier jaar verder. De ervaring die we hebben opgebouwd, laat zien dat je minimaal twee jaar nodig hebt om elkaar te leren kennen en te vertrouwen. Dit kost nu eenmaal tijd. Zelfs bij Sweco dat best op ons lijkt en daardoor veilig voelt. Waar we in het begin vooral kleine opdrachten aan Sweco gaven, is dat gegroeid naar grote meerjarige technische opdrachten en een samenwerking voor gebiedsontwikkeling van IJburg, Overamstel en Zeeburgereiland met Sweco-Fugro voor de duur van acht jaar.”

We zijn succesvol als we werken in gemengde teams, waar lokale kennis van het Ingenieursbureau van Amsterdam samenkomt met onze kennis en expertise. – John Jansson, Divisiedirecteur Transport en Mobiliteit
Spelende kinderen op de skatebaan op het Zeeburgereiland in Amsterdam

Wat maakt deze samenwerking tot een succes?

John: “We zijn het meest succesvol zijn als we samenwerken in gemengde teams. Daar komt lokale kennis van het Ingenieursbureau van Amsterdam samen met onze kennis en expertise. Samen zetten we in op kennisontwikkeling en in bijna alle projecten wordt hier gewerkt met BIM. Daarin hebben zowel wij als het Ingenieursbureau van Amsterdam veel van elkaar kunnen leren.”

Etienne: “Hier plukken we nu de eerste vruchten van. Zo is gezamenlijk opgebouwde kennis van BIM en System Engineering in de Sluisbuurt nu integraal onderdeel van onze kennisbasis. En wat ook mooi is, is dat het ons lukt om onze junioren te koppelen aan senioren van Sweco en andersom. We bouwen echt samen kennis op.”

Bart, vertel eens iets over jouw betrokkenheid?

Bart: “Momenteel ben ik projectleider maaiveld op de Sluisbuurt op Zeeburgereiland, waar ik de voorbereiding en uitvoering van verschillende projecten coördineer. Zoals bijvoorbeeld het ontgraven van watergangen, aanleggen van bouwwegen en het ophogen van terreinen. Ik ben vanaf het begin bij de samenwerking betrokken en heb verschillende rollen vervuld, heel afwisselend dus.”

Waar ben je het meest trots op?

Bart: “De samenwerking met Amsterdam is professioneel en voortvarend. Ook vind ik het gaaf om het gebied in ontwikkeling te zien. Als je een paar jaar betrokken bent, dan kun je dat heel mooi en van dichtbij volgen. Het was eerst één grote zandvlakte. Over een aantal jaren staan we hier in een heel nieuw gebied, tussen de gebouwen en wolkenkrabbers. Er komen woontorens tot wel 120 á 130 meter hoog. En daar ben ik, samen met veel van mijn collega’s, toch maar mooi onderdeel van geweest!”