0 van 0 resultaten voor ""

Als een spin in het web

John Jansson en Linda van Soerland kijken vooruit

Kluwen ontwarren en slim bundelen 

“De fijnmazige infrastructuur in Nederland neemt veel ruimte in.” zegt John Jansson, divisiedirecteur Transport en Mobiliteit. “En dat terwijl klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw strijden om de schaarse ruimte in ons land. De noodzaak is hoog om buiten het hokje van de mobiliteits-infrastructuur te kijken, willen we deze kluwen aan opgaves kunnen ontwarren en slim bundelen.” “Gebruik daarom de komende vervanging en renovatie van onze infrastructuur als een spin in het web om meerdere opgaves te verknopen en te verbinden.” vult Linda van Soerland, Business Unit Manager Mobiliteit, aan. 

Waar wringt de schoen voor onze infrastructuur het meest?

John Jansson divisiedirecteur Transport en Mobiliteit Sweco
  1. Klimaateffecten op logistieke keten  

“De zeespiegelstijging en lage waterstanden tijdens droge zomers hebben steeds meer een verstorende invloed op onze logistieke keten om goederen van en naar Nederland te vervoeren. Onze dijken, bruggen en kades krijgen het zwaarder te verduren dan ooit bedacht. Daarnaast kunnen binnenvaartschepen bijvoorbeeld veel minder vracht vervoeren bij lage waterstanden maar de aanvoer en behoefte aan goederen blijft gelijk.”  – zie ook de whitepaper ‘De druk op de Nederlandse waterinfrastructuur in beeld’

  1. Versnelling van elektrificatie  

“Autofabrikanten zullen vanaf 2035 in Europa geen auto’s meer leveren die lopen op fossiele brandstoffen. Dat is al over 13 jaar. Hoe gaan we voldoende schone energie opwekken en distribueren? Onze energie-, data- en wegeninfrastructuur is hier nog lang niet op ingericht.” 

  1. Aansluiting van nieuwe woongebieden 

“Honderdduizenden woningen komen er de komende jaren bij. Nieuwe woongebieden die je direct op een goede wijze moet aansluiten op onze bestaande infrastructuur. Bij voorkeur met goede mobiliteitshubs. Daar is ruimte voor nodig.” 

  1. De menselijke maat houden  

“De overheid investeert nu gelukkig veel in openbaar vervoer in steden. Maar onder druk van geld helaas meestal wel met de goedkoopste of snelste oplossing. Het gevolg: ongure viaducten en lelijke busbanen met hekken. Plekken waar mensen niet willen komen.”  

  1. Beheer en onderhoud  

“Het is geen sexy onderwerp maar belangrijk omdat nu een groot deel van onze infrastructuur vervangen of gerepareerd moet worden. Dé ultieme kans om direct te verduurzamen en te zorgen voor circulariteit op lange termijn, maar dan moeten we onze aanpak wel veranderen.”  

  1. Flexibiliteit 

“We leggen vaak iets voor de eeuwigheid aan. Denk aan onze betonnen en stalen brug met een levensduur van 100 jaar. Maar hoe weten wij nu hoe de wereld er in 2123 uitziet? De uitdaging is om zo te ontwerpen dat het veilig is, maar ook flexibel richting de toekomst.” 

Linda van Soerland Business Unit Manager Mobiliteit

Welke nieuwe knopen en verbindingen zijn nodig?

Kijk naar totale kosten en baten

Linda en John zien meerdere manieren om infrastructuur als spin meerdere opgaves te laten verknopen en verbinden. Linda: Stimuleer het kijken naar totale kosten en baten van infrastructuur met combi-budgetten voor beheer & onderhoud en investeringen. Dat klinkt bureaucratisch, maar stel dat je alle mogelijke besparingen in het onderhoud al meeneemt in je variantenafwegingen vóór de aanleg, dan krijgen flexibiliteit, verduurzaming en mogelijk hergebruik van materialen een veel hogere prioriteit. 

Bundel krachten sectoren

De benodigde andere aanpak met een andere blik ontstaat vanzelf zodra sectoren krachten bundelen. Tegelijkertijd zorgt dit voor een mooie instroom van nieuwe kennis en experts. Hoognodig want beiden zijn momenteel schaars in de infrawereld. Dit is dan ook één van de redenen waarom Sweco graag samenwerkt met de Refugee Talent Hub.”, vult John aan. 

Durf regels weg te halen

Beiden zijn groot voorstander van innoveren. “Dat werkt het beste als we regels durven ‘weg te halen’ in pilots om te kijken of we eenvoudiger en sneller tot uitvoering van innovatie kunnen komen. Bijvoorbeeld een pilot met zelfrijdende auto’s is nu supercomplex, terwijl we met deze auto’s onze infrastructuur echt vele malen efficiënter zouden kunnen benutten.” zegt Linda.

Hoe ziet onze toekomstige infrastructuur eruit?  

“Het concept van een zelfvoorzienende stad of samenleving spreekt mij heel erg aan.” zegt John als hij zijn ideaalbeeld voor onze toekomstige infrastructuur schetst. “Gebieden met lokale vervoersystemen zoals de deelfiets en andere (elektrische) voertuigen. Tussen deze zelfvoorzienende gebieden vind je duurzame OV-transportsystemen om ze te verbinden maar ook ruimte voor natuur en recreatie.“ 

 Als het aan Linda ligt, gaan we voor een functionele en flexibele infrastructuur. “Toegankelijk voor iedereen. Uitnodigend en passend bij omgeving met veel ruimte voor groen. Knooppunten zijn dan juist fijne plekken waar mensen of goederen zonder problemen samenkomen en kunnen doorstromen.” 

Dilemma in de Delta - infrastructuur als spin in het web

Over John Jansson

Zijn sterke roots in de civiele techniek maken van John een echte inframan. De juiste balans vinden tussen de inzet van onze beste experts en oplossingen versus de meest effectieve investeringen drijft hem sterk vooruit. Nog altijd staat hij graag met zijn voeten middenin projecten. Als divisiedirecteur Transport en Mobiliteit streeft hij naar transparantie, goede communicatie en vernieuwing. 

Over Linda van Soerland

Mobiliteitsoplossingen die het leven van mensen aangenaam maken en onze buurten mooier, daar gaat Linda voor. Mobiliteit is voor haar geen doel op zich. Het liefst werkt ze op het snijvlak tussen inhoud en politiek-bestuurlijke uitgangspunten. Linda is een enthousiaste mobiliteitsexpert en Business Unit manager, gedreven om resultaten neer te zetten met tegelijkertijd een scherp oog voor de mensen om haar heen.

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.