0 van 0 resultaten voor ""

Het (algo)ritme van de stad

Slim, slimmer, slimst

Camera’s, algoritmes, sensoren en stromen data. Steeds meer steden zetten geavanceerde technieken in om het leven in de stad veiliger, efficiënter en leefbaarder te maken. En dat is ook nodig. Onze stedelijke opgaven worden met de dag complexer en dat vraagt om slimme, technische oplossingen. Toine Hooft, teammanager winkelen en vrije tijd, en Nena Roes, teammanager Urban Projects, weten er alles van. Ze delen vier kansen die digitalisering biedt voor de stad van de toekomst.

Intelligentie

Toine: “Een belangrijke bouwsteen van een slimme stad is artificial intelligence (AI). Dit is een concept waarbij computers taken uitvoeren waarbij normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is. Denk aan zelfrijdende auto’s die de route lezen, ongelukken voorkomen en obstakels vermijden. Het proces van AI verbetert zich continu op basis van vergaarde informatie, waardoor het steeds nauwkeuriger werkt. Dat biedt in de stad veel kansen.”

4 digitale kansen

Kans 1

Drukte vermijden

Toine: “Een kansrijk voorbeeld van AI is crowd management. Crowd management is erop gericht om mensenmassa’s en bezoekersstromen in veilige banen te leiden. Tijdens een festival in de stad wil je niet dat iedereen op hetzelfde moment naar het centrum gaat. Door middel van techniek kunnen we bezoekersstromen beter sturen. We weten van tevoren wat het verwachte druktebeeld is. Daardoor kunnen we mensen vooraf informatie over de verwachte drukte, hoe ze daarmee om kunnen gaan en ze alternatieve vervoerswijzen meegeven.”

Digitaal groen

Kans 2

Digitaal groen

“AI kan ons ook helpen om de stad meer te vergroenen”, vervolgt Toine. “Steeds meer mensen verhuizen naar de stad en de stad wordt steeds warmer. Met AI kun je in kaart brengen hoeveel CO2 opname er in een stad is, hoeveel bomen er zijn, hoeveel struiken en welke bomen en struiken dat precies zijn. Aan de hand van AI kunnen we in no time inzichtelijk maken welke type groen op welke plek in de stad wenselijk is. Zo dragen we heel efficiënt bij aan klimaatbeheersing, vergroening, CO2 reductie, waterretentie en leefbaarheid.”

Data-jagers

Nena: “De afgelopen twintig jaar verschoof onze industriële maatschappij naar een informatie maatschappij. Grote hoeveelheden data zijn verzameld. Hierbij zien we nu een verschuiving ontstaan naar denken vanuit de maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen in plaats van de technische middelen die we tot onze beschikking hebben. We gaan van data-jagers en verzamelaars naar data-exploiteurs.”

Kans 3

Optimaal maatwerk

“Een goed voorbeeld waarbij we de uitdaging vooropstellen is ‘generative design’”, vertelt Nena. “Hierbij wordt eveneens AI ingezet. We willen duurzaam bouwen, beschikbare ruimte optimaal benutten en materiaal zo goed mogelijk inzetten, het liefst circulair. Generative design helpt de eisen van stakeholders en wet- en regelgeving digitaal door te berekenen en de beste oplossingen te presenteren. Stakeholders kunnen dit optimale scenario vervolgens met eigen ogen ervaren middels een virtual reality bril. Tot slot kunnen ze hun feedback geven, waardoor middels machine learning generative design steeds een stukje slimmer kan worden.”

Flitsbezorger

Kans 4

De toekomst voorspellen

Nena: “We kampen in de stad met steeds meer drukte, hitte, wateroverlast, verontreiniging en druk op het elektriciteitsnetwerk. Snelle en adequate interventies zijn nodig. Door BIM hebben we de afgelopen jaren onze modellen verrijkt met meer data. Door het toevoegen van sensordata kunnen deze modellen ons meer teruggeven dan dat wij er oorspronkelijk hebben ingestopt. We creëren hiermee ‘digital twins’ die snel, gemakkelijk en nauwkeurig uitdagingen kunnen monitoren, analyserenen toekomstige scenario’s voorspellen. Zo kunnen we ingrijpen zodra een brug in de stad de belasting niet aan kan, een weg toe is aan onderhoud of wanneer het energieverbruik in een gebouw onnodig hoog is.”

Digitalisering vs. mensen

Nena: “Al met al zie ik dat we de maatschappelijke uitdagingen waar we anno 2022 voor staan steeds meer centraal hebben staan bij de digitale ontwikkeling die we doormaken. Zo bewegen we voort naar een aanpak die écht verschil maakt en niet alleen maar efficiënter is.”

Rijdende auto's in tunnel

Toine Hooft

Over Toine

Toine heeft ruim twintig jaar ervaring in zijn vakgebied en is een echte ‘believer’ als het gaat om nieuwe technologie. Die slimme technieken past hij, als teammanager winkelen en vrije tijd, graag toe in de planformingsfase van stedelijk gebied.

Over Nena

Nena heeft tientallen complexe digitale puzzels opgelost. Als digitaal wonder en teammanager zorgt ze ervoor dat nieuwe waardevolle inzichten boven tafel komen, projecten efficiënt ingericht zijn en  we zo meer tijd hebben om te doen waar we de meeste waarde toevoegen.