0 van 0 resultaten voor ""

De kunst van BIM

Onbegrensde mogelijkheden van virtueel samenwerken

Data krijgt een steeds centralere rol in onze samenleving. Infrastructurele projecten worden steeds complexer. De hoeveelheid informatie van een project is zo groot dat het noodzakelijk is om deze uniform en integraal in te richten, willen we alle waarde eruit kunnen halen. Dankzij Bouw Informatie Management (BIM) is dit mogelijk. Sterker nog, we kunnen bijna niet meer zonder. De uitkomsten van BIM ogen als kunst en de voordelen voor onze branche zijn oneindig. We leggen Ronnie Lauxen, informatiemanager bij Sweco, een aantal vragen voor.

Kun je kort uitleggen wat werken in BIM inhoudt?

In BIM werk je vanuit één integraal informatiemodel. Ontwerpen en contracten worden volledig virtueel opgezet, integraal uitgevoerd en uniform opgeleverd. Wij hebben BIM zó ingericht dat we alle gegevens in een digitaal model verwerken, waarna direct zichtbaar is hoe de verschillende disciplines zich naast en tussen elkaar gedragen.

“We omvatten hiermee de totale levenscyclus van objecten, ook wel assets, van ontwerp tot sloop. Er is ruimte voor bijdragen van een ieder. We testen en toetsen ideeën waardoor de oplossing aantoonbaar en naadloos past bij de vraag van onze klant. Overigens hebben wij het bij Sweco niet meer over BIM, maar over IM: Informatiemanagement. BIM draait allang niet meer alleen om bouwen en daarom laten we de ‘B’ tegenwoordig vaak weg.”

Het levert ook nog eens kunstige beelden op!

“De 3D-visualisaties zijn prachtig, soms bijna kunst. Gelukkig houdt BIM zoveel meer in [lachend]. Het mooie is dat we bij Sweco alle vakkennis in huis hebben voor de volledige levenscyclus van een asset. Door die vakinhoudelijke expertise te combineren met zelfontwikkelde BIM-instrumenten en high-end softwareproducten is BIM bij ons zoveel meer dan alleen maar plaatjes.”

De echte kunst is om de plaatjes te ontstijgen en te komen tot toepassingen achter die plaatjes! Want slechts 5% is beeld en maar liefst 95% is ‘een wereld aan toepassingen.

Is het ook een kunst om met BIM te werken?

“Dat is het zeker! Het is een hele kunst geweest om het voor elkaar te krijgen dat we nu zo werken. Het heeft veel van onze verandermanagement-skills gevraagd. Maar we geloven erin dat iedereen BIM kan leren. Oefening baart kunst.”

Hoe redden we ons vroeger zonder BIM?

“Ieder deed zijn ding naar eer en geweten. Als je goed op elkaar was ingespeeld dan ging het vrijwel altijd goed. Alleen met BIM kan het nog beter. Het hele proces van gestructureerd ophalen van klanteisen en uitvoering tot en met het toetsen van het ontwerp, is transparant en vooraf afgestemd met de klant. We voorkomen zo faalkosten omdat de klant krijgt wat die verwacht.”

Welke stappen hebben we genomen om te staan waar we nu staan?

“Het is een proces geweest van jaren. We kochten betere software, bouwden templates en namen collega’s mee in alle voordelen van het digitaliseren van onze processen. Maar een echt grote vlucht nam BIM pas toen klanten in hun eisen opnamen dat we verplicht aantoonbaar aan de eisen moesten voldoen. Een internationaal infrastructureel project in Bergen leverde hierbij een schat aan ervaring op die we vervolgens konden inzetten bij onze samenwerking met Gemeente Amsterdam.

Waar gaan we naartoe? Geef eens een schets van de toekomst?

“De rol van data in onze samenleving wordt alleen maar groter en geeft ons kansen maar ook uitdagingen. Je kan je door die data laten sturen, maar je kan omgekeerd ook op die data gaan sturen. We hebben nu bij veel projecten al onze informatie in slimme systemen opgeslagen. Via dashboards kunnen we live zien hoe gezond de informatiehuishouding van een project is. Als het niet goed dreigt te gaan, dan kun je aantoonbaar zeggen wat je nodig hebt. De stap hierna is automatische besluitvorming. Het dashboard geeft dan bijvoorbeeld aan welke mensen we in een project te kort komen, waarna HR haar wervingsbeleid hierop kan aanpassen. Op deze manier problemen voorkomen in plaats van problemen oplossen, is de logische volgende stap.”

Waar raak jij niet over uitgepraat als het over BIM gaat?

“De menskant in deze ontwikkeling vind ik enorm boeiend. Geef ons ingenieurs een probleem en we zoeken de oplossing in tools en techniek. Hoe we de mens hierin mee krijgen vergeten we vaak. Kijk, wij leren op het HBO en de universiteit heel veel technische dingen, maar niet hoe mensen werken. De zachte kant, mensen en competenties, zijn voorwaardelijk geworden voor succesvolle digitalisering. Ons beroep verdient daarom een psycholoog of pedagoog. Juist omdat de mens zo’n cruciale schakel vormt bij implementatietrajecten. Ik voel mij vaak een informatiepsycholoog. Leren luisteren naar collega’s, om ze in het belang van informatiemanagement te helpen groeien in hun competenties, is een kunst op zich!”