0 van 0 resultaten voor ""

De kracht van verbeelding

Verbeeldingskracht zorgt ervoor dat je met een 3D visualisatie complexe ontwerpen tot leven brengt met sprekende beelden. Een goede visualisatie draagt bij aan het maken van keuzes en het creëren van draagvlak, omdat we samen met de klant vanuit hetzelfde vertrekpunt met elkaar in gesprek gaan.

In Westfriesland kennen ze inmiddels de kracht van 3D visualisaties. Zeven Westfriese gemeenten hebben de handen ineengeslagen om de omgeving klimaatadaptief te maken. Biodiversiteit en klimaatadaptatie in de openbare ruimte staan daarbij centraal. Samen met Sweco hebben zij concrete beelden voor een klimaatbestendige openbare ruimte in de regio ontwikkeld en gebundeld in een inspiratieboek. In dit inspiratieboek heeft Sweco zes straatprofielen gevisualiseerd. Deze zijn gebaseerd op zes veel voorkomende typen wijken: historische binnenstad, volkswijk, naoorlogse wijk, bloemkoolwijk, Vinexwijk en bedrijventerreinen.

“Het doel van het opstellen van het inspiratieboek is om concrete maatregelen, die specifiek toepasbaar zijn in Westfriesland, te visualiseren. Het boek toont beeldend aan hoe klimaatadaptatie- en biodiversiteitmaatregelen een plek kunnen krijgen in de openbare ruimte en hoe deze eruit komen te zien. We hebben veel positieve reacties gehad. Het is daarmee ook een behulpzaam communicatiemiddel, omdat de 3D visualisaties echt tot de verbeelding spreken.” – Thijs Bootsma, beleidsadviseur ruimtelijk beleid bij SED-gemeenten

Historische binnenstad

Vergroening van gevels en extra beplanting zorgen voor een groener aanzicht. Daarnaast kan regenwater worden opvangen en weggeleid naar het midden van de straat. Een waterpasserende verharding kan water onder de straat bergen.

Klik hier voor een uitvergroting

Volkswijk

Regenwater kan via molgoten in de straat naar het groen worden geleid  of naar het midden van de straat waar het kan worden vastgehouden. Bewoners kunnen een eigen geveltuin plaatsen.

Klik hier voor een uitvergroting

Naoorlogse wijk

Het plaatsten van groenstroken, groene parkeervakken en meer bomen zorgt voor meer vergroening in het straatbeeld. Via molgoten in de straat wordt regenwater opgevangen.

Klik hier voor een uitvergroting

Bloemkoolwijk

In het brede straatprofiel zijn er mogelijkheden om het groen waterrijk in te richten,  een tiny forest te planten of een natuurspeelplaats aan te leggen. Ook wadi’s bieden uitkomst, zij kunnen regenwater opvangen en vasthouden.

Klik hier voor een uitvergroting

Vinexwijk

Natuurvriendelijke oevers, bloemrijke bermen en wandelpaden zorgen voor een gezondere leefomgeving voor mens en dier.

Klik hier voor een uitvergroting

Bedrijventerreinen

Ondanks dat verharding nodig is op een bedrijventerrein, zijn er ook kansen om het gebied te vergroenen. Zo kan een groene inrichting gecombineerd worden met wandelpaden. Zo ontstaat tegelijkertijd een betere verbinding tussen het buitengebied en het stedelijk gebied.

Klik hier voor een uitvergroting

Met een 3D visualisatie vertalen we technische tekeningen en technische taal naar begrijpelijk en aansprekend beeldmateriaal. Daardoor kunnen mensen zich een beter beeld vormen van de eindsituatie, omdat je vanuit hetzelfde vertrekpunt met elkaar in gesprek gaat. Dit helpt bij het nemen van beslissingen in complexe ontwerpen.” – Anouk Potters, 3D designer en visualisatiespecialist

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.