0 van 0 resultaten voor ""

De duurzaamheidsimpact van een consultant

De gevolgen van klimaatverandering zien we in de stad en in de natuur. Met 17.500 consultants werkt Sweco jaarlijks aan 100.000 opdrachten. Iedere opdracht zien wij als een kans om een positieve impact te maken op het klimaat. We willen gaan voor het maximaal haalbare. Echter, waar ligt onze grens? Wat is de maximale duurzaamheidsimpact van een consultant? Een veel gebruikte uitspraak is: Meten is weten!

Sweco werkt daarom samen met de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) aan een methodologie om de klimaatimpact van onze projecten te berekenen. Andreas Gyllenhammer, Chief Sustainability Officer bij Sweco Group, licht toe.

5 vragen aan Andreas Gyllenhammar

1. Wat is precies Sweco’s rol in deze samenwerking?

“Het toeschrijven en meten van de klimaatimpact en de bredere duurzaamheidsimpact van advieswerk is “onbekend terrein”. Samen met WBCSD onderzoeken we manieren om dit aan te pakken. Sweco heeft hiervoor het initiatief genomen en we leiden samen met het WBCSD-team de ontwikkeling van een geschikte methodologie.”

2. Waar staan we nu? En welke stappen zijn nog nodig?

Andreas lacht: “We zijn nog maar net begonnen. Tot op zekere hoogte hebben we geleerd om “interne duurzaamheid” te meten, met de nadruk op scope 1 en 2 CO2-emissies zoals zakenreizen en energieverbruik. Echter, de complexiteit neemt dramatisch toe als je denkt aan de duurzaamheidsimpact van de consultant die in complexe teams samen met klanten werkt bij bijvoorbeeld het ontwerpen van een nieuwe metrolijn in een stad. Hoe berekenen we de impact op de sociale duurzaamheid van deze stad en in hoeverre is dat toe te schrijven aan de consultant? Dat zijn vragen die we moeten beantwoorden.”

Sweco voert jaarlijks zo’n 100.000 opdrachten uit en je kunt je voorstellen welke impact we wel hebben op het gebied van duurzaamheid.

“Het doel is om een methodologie te ontwerpen die consultants over de hele wereld kunnen én willen gebruiken. Natuurlijk ontwikkelen we deze in nauwe samenwerking met onze klanten zodat ook zij de methodologie accepteren en als nuttig ervaren. Persoonlijk denk ik dat het meten van complexe vraagstukken als duurzaamheid lastig is, maar dat mag ons er niet van weerhouden om het te proberen.“

3. Je hebt COP26 bijgewoond. Welke uitkomsten hebben voor Sweco de meeste impact?

Andreas: “Nieuwe initiatieven, meer klimaatfinanciering en oplopende klimaatambities uit vele landen geven ons meer mogelijkheden om klanten te helpen meer klimaat gerelateerde projecten te doen. Een zeer interessant COP26-initiatief is “The Glasgow Breakthrough Agenda“. Deze heeft als doel nieuwe en groene technologie betaalbaar, beschikbaar en aantrekkelijk te maken op alle markten. Hiervoor zie ik mogelijkheden in alle sectoren waar Sweco aanwezig is: industrie, infrastructuur, gebouwen, milieu, gebouwen, mobiliteit etc. Sweco is al lang bezig met de overgang naar een koolstofarme economie. De uitkomsten van de COP26 hebben invloed op de snelheid ervan.”

4. Waarom nam Sweco deel aan het Polar Net Zero event?

Andreas: “Het evenement was mede georganiseerd door één van onze klanten, de British Antarctic Survey. Duurzame oplossingen die Sweco mede ontworpen heeft voor de onderzoeksstations op de Zuidpool werden gepresenteerd. De doelgroep voor dit evenement was jongeren. Zij moeten zien dat er duurzame oplossingen beschikbaar zijn. Een jonge generatie zonder hoop is geen goede basis voor een duurzame toekomst. Ik vind het daarom zeer belangrijk dat wij als experts laten zien dat een duurzame samenleving mogelijk is en dat we de kennis in huis hebben om die te ontwerpen.”

5. Welke kansen zie je voor Sweco als sterk rolmodel in de strijd tegen klimaatverandering?

Andreas: “Ik zie er veel. Met het businessmodel van Sweco stellen we veel vertrouwen in onze consultants. Zij zijn dé 17.500 mensen (zo veel passen er ongeveer in Madison Square Garden, New York) die de kundigheid en de moed moeten hebben om klimaatgerelateerde ontwerpen te maken en beslissingen te nemen. Om onze klimaatimpact te maximaliseren, moeten we snel ‘best practices’ verspreiden, van elkaar leren, maar ook begrijpen waar de marktmogelijkheden zich als eerste voordoen. Meer pro-actief, kunnen we onze klanten ook uitdagen wanneer we zien dat ze vragen om niet-duurzame oplossingen. Dan kunnen we onze klanten toekomstbestendig maken en naar mijn ervaring zullen ze ons daar dankbaar voor zijn. Laten we hier aan de goede kant van de geschiedenis staan.”

Over Andreas

Met zijn grensverleggende expertise over duurzaamheid en klimaatanalyse onder de arm weet Andreas de verbanden te leggen die nodig zijn om verandering te initiëren. Dit is wat hem drijft. Elke dag opnieuw. Met een PhD in environmental analysis bekleedde hij eerder de functie van klimaatstrateeg. Sinds 2009 neemt hij deel aan de UNFCCC COP bijeenkomsten en werkt hij samen met klanten om klimaatstrategieën te vormen.  Sinds 2011, met een korte onderbreking tussen 2019 en 2021, is hij Chief Sustainability Officer bij Sweco.

Foto: Sandra Lee Pettersson