0 van 0 resultaten voor ""

Het laatste nieuws en onze inzichten

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst er uitziet?

Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Dit vertellen wij je graag. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen. Verhalen over mooie samenwerkingen, cases, ideeën en oplossingen. We inspireren je graag met onze verhalen, columns en nieuwsberichten.

Alles weergevenEvenementenVerhalenColumnsWhite papersNieuws

Artikel Land + Water: Tulpeiland zet Zeewolde op de kaart

De aanleg van een eiland in de vorm van een tulp (het Tulpeiland) is een markant onderdeel van de kustzone van Zeewolde. Het bestaat uit een kelk, waarbinnen de toekomstige passantenhaven is gepland, een verbindingsdam tussen de kelk en het vaste land en uit een de steel in de vorm van drie natuureilanden. Vanuit de lucht is het Tulpeiland duidelijk herkenbaar. Dit project laat zien dat niet altijd alles over rozen gaat. Lees meer

Betere waterkwaliteit voor Lake Victoria, Afrika

Lake Victoria is het grootste meer van Afrika. Het is de bron van de Witte Nijl, vervult een belangrijke functie in de regio en grenst aan 5 Afrikaanse landen. Maar de waterkwaliteit van het meer verslechtert zienderogen. Sweco ondersteunt de Lake Victoria Basin Committee bij het ontwikkelen van een strategie om deze verslechtering aan te pakken. Lees meer

Het inpolderen van Bentiu, een kamp met 110.000 vluchtelingen in Zuid-Soedan

Als een geïmproviseerd vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan in 2014 onder water komt te staan, moeten algauw 75.000 mensen in een modderpoel zien te overleven. Nederland stuurt een waterbouwkundige om de groeiende mensenmassa weer op het droge te krijgen. Zou het hem ooit lukken? In Vice Versa, een vakblad voor ontwikkelingssamenwerking, stond een artikel over dit onderwerp. Lees meer

Persbericht: Sweco adviseert bromfietsstatus speed pedelecs terug te draaien

De speed pedelec, de fiets met elektrische trapondersteuning die tot 45 km/u kan, wordt steeds populairder. Minister Schultz van Haegen besloot in mei vorig jaar dat de speed pedelec vanaf 2017 officieel de status van bromfiets krijgt. Deze beslissing heeft grote gevolgen voor de gebruiker. Sweco vroeg zich af of deze beslissing terecht is richting gebruikers en deed onderzoek. Lees meer

Sweco helpt Provincie Utrecht bij terugdringen leegstand kantoren

Uit onderzoek van Sweco voor de provincie bleek dat er nog 4,3 miljoen m² nieuwe kantoorruimte gebouwd kan worden terwijl er 19% van de totale kantorenvoorraad leegstaat. De provincie Utrecht wil leegstand grondig aanpakken en heeft daarom afgelopen maandag haar Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK) vastgesteld. Sweco stelt nu voor de provincie het bijbehorende inpassingsplan X op om nieuwbouwmogelijkheden te reduceren. Daardoor ontstaat meer aandacht voor de bestaande bebouwde omgeving en duurzaam ruimtegebruik. Lees meer

Artikel Land en Water Preventieve risicobeheersing Overcingeltunnel Assen

Assen groeit. Daarom is het ontwikkelingsprogramma ‘Florijnas’ gestart. Dit programma omvat een achttal werken en heeft als hoofddoel de bereikbaarheid van Assen te verbeteren. Een van deze werken is de herontwikkeling van het stationsgebied waar de Overcingeltunnel deel van uitmaakt. Voorschrijven van diepwanden heeft de bouwrisico’s beperkt. Lees meer

Betere waterkwaliteit in Markermeer door luwtemaatregelen Hoornse Hop

De ecologie in het Markermeer is decennialang verslechterd en Nederland is Europees verplicht er alles aan te doen om dit te verbeteren. Sweco gaat in opdracht van Rijkswaterstaat het ontwerp maken voor de luwtemaatregelen rond het Hoornse Hop bij Hoorn in het Markermeer. Het Hoornse Hop is een inham van het Markermeer. Lees meer

Maartje Meijer

Adviseur PR & Media