0 van 0 resultaten voor ""

Waar liggen in 2016 kansen voor beleggers in Infrastructuur?

Met een rendementsverwachting van boven de 10% belooft het jaar 2016 wederom een goed jaar te worden voor beleggers in infrastructuur. Ondanks toename van concurrentie in deze assetklasse ziet Sweco nog voldoende kansen voor institutionele beleggers om te investeren in rendabele en duurzame beleggingen.

Groeiende interesse onder investeerders
Uit onderzoek van dataprovider Preqin en Sweco blijkt dat het aantal institutionele investeerders dat in infrastructuur wil beleggen toeneemt en het aantal bestaande investeerders grotendeels hun huidige doelallocatie naar infrastructuur juist verhoogt. De assetklasse infrastructuur beslaat investeringen in de sectoren transport, energie, nutsvoorzieningen, communicatie en sociale infrastructuur.

Niet alleen de verwachte rendementen boven de 10%, inclusief een aantrekkelijk dividend van gemiddeld 3-4%, zijn voor investeerders een reden voor een allocatie naar de infrastructuurklasse, ook diversificatie en de natuurlijke hedge tegen inflatie zijn veelgenoemde redenen.

Rendement
Onderzoek van Sweco naar niet-beursgenoteerde fondsinvesteringen in infrastructuur laat over 2015 aantrekkelijke rendementen zien. Met een gemiddeld totaalrendement van 14-16%, inclusief een dividendrendement van boven de 4%, kan men spreken van een goed resultaat. Sweco verwacht voor 2016 een gemiddeld totaalrendement van boven de 10% en handhaaft een dividendverwachting van 3-4%. Grote driver van het indirecte rendement is de daling van aanvangsrendementen die in 2016 blijft aanhouden.

De daling van aanvangsrendementen in de assetklasse wordt veroorzaakt door de lage rentestand en de toestroom van kapitaal naar de assetklasse. Het merendeel van het kapitaal is bovendien voornamelijk op zoek naar grote core assets. De pijplijn van dit soort assets die naar de markt komen, is beperkt en neemt niet toe met de groeiende vraag. Sweco ziet hierdoor meer concurrentie ontstaan bij de aankopen van volwassen infrastructuur assets met een investeringsomvang van meer dan € 100 miljoen in eigen vermogen.

Kansen
Kleinere infrastructuurbeleggingen worden ondertussen onderbelicht terwijl deze vaak aantrekkelijke rendementen tegen vergelijkbaar risico bieden. Kansen liggen hierdoor vooral in de kleinere core of value add deals die nu onder de radar blijven van de meeste investeerders. Enkele voorbeelden hiervan zijn publiek-private investeringen, geothermieprojecten en in Energy Service Companies (ESCo’s).

Duurzaamheid
Sweco vindt de assetklasse Infrastructuur ook zeer geschikt voor investeerders met groeiende duurzaamheidsdoelstellingen. Investeringen in zonne- en windenergieparken dragen bijvoorbeeld direct bij aan het verduurzamen van het energieaanbod. Op de recente klimaattop in Parijs afgelopen december, hebben politieke leiders afgesproken om de uitstoot van CO2 aanzienlijk te verlagen.

Duurzame infrastructuurbeleggingen zijn hierbij essentieel en dit betekent een grote kapitaalbehoefte voor zulke beleggingen in de komende jaren. Deze kapitaalbehoefte kan enkel bevredigd worden als het klimaat voor investeren in duurzame energie gunstig is. Hierbij ligt ook een taak voor de politiek om een betrouwbare partner te zijn.

Minder traditionele maar ook duurzame energieprojecten zoals aardwarmte en biomassa weten echter nog maar op kleine schaal te profiteren van het kapitaal in de markt. Aangezien het hier veelal om nieuwe en nog niet bewezen duurzame technologieën gaat, is er vaak nog geen of onvoldoende trackrecord beschikbaar. Voor geïnteresseerde beleggers weegt dit gebrek zwaarder dan het mogelijk hogere rendement dat zij op hun investeringen kunnen realiseren.

Om potentiële investeerders het benodigde vertrouwen te geven, moeten zij de technische risico’s van infrastructuur- en energieprojecten kunnen doorgronden, maar daarvoor ontbreekt hen de kennis. Wederzijds begrip, kennisuitwisseling en initiatieven van technische specialisten en de financiële sector kunnen er voor zorgen dat vernieuwende energieprojecten beter financierbaar worden.

CONTACT
Marc Tesink
Consultant / analist
T 06 10 13 22 94
E marc.tesink@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Capital Consultants