0 van 0 resultaten voor ""

Sweco project Oosterwold wint Omgevingswet Trofee

Vandaag werd bekend dat het project ‘Maak Oosterwold’ de Aan de Slag Trofee 2020 heeft gewonnen, een prijs voor het meest inspirerende project in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Sweco stelde voor dit project het vernieuwende bestemmingsplan op.

De jury was positief verrast door de wijze waarop de inwoners centraal staan in dit plan. Het project wordt als bijzonder getypeerd en getuigt van bestuurlijke moed, omdat afstand wordt genomen van vaste waarden en inwoners een expliciete rol krijgen bij de gebiedsontwikkeling. 

Luuk Vranken, strategisch adviseur omgevingsrecht: ‘Wij feliciteren onze opdrachtgever met deze mooie erkenning. In de zeven jaar dat ik bij dit project betrokken ben, zie ik hoe de organisatie alles in het werk stelt om de mensen in Oosterwold vrijheid en verantwoordelijkheid te geven binnen de vastgelegde kaders. Dit vraagt niet alleen van de gemeente om veel aanpassingen, maar ook bij de bewoners en andere partijen in het gebied, waarmee echt een andere verhouding tussen overheid en samenleving tot stand komt.’

Doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling
Oosterwold is een groen gebied tussen Almere en Zeewolde waar op termijn ruimte is voor 15.000 woningen. Hier vind je de ultieme vorm van ‘doe-het-zelf’-gebiedsontwikkeling. ‘Mensen maken Oosterwold!’: vanuit dit principe hebben initiatiefnemers alle ruimte om zelf de ontwikkeling van het gebied ter hand te nemen en naar eigen wens vorm te geven aan hun droom en overtuiging. Initiatiefnemers bepalen niet alleen hun eigen woning, maar gaan ook over aanleg en beheer van hun wegen, paden, groen, energievoorziening, (afval)water en de openbare ruimte. Dat moeten ze allemaal zelf realiseren, samen met anderen. Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, het Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland. 

Sweco stelde het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op, als pilot voor de Omgevingswet, wat het kader vormt voor de vergunningverlening.

Aan de Slag Trofee
In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar aan projecten om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Dat doen ze vaak op een inspirerende manier. Deze projecten verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Daarom organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet jaarlijks een verkiezing voor de Aandeslag-Trofee. Meer informatie vind je hier.