0 van 0 resultaten voor ""

Sweco presteert aanhoudend stabiel

Uit de vandaag gepresenteerde halfjaarcijfers blijkt dat Sweco aanhoudend stabiel presteert ondanks de corona pandemie. De omzet van Sweco AB bedroeg SEK 1.070 miljoen over het eerste half jaar, tegen SEK 1.125 miljoen in diezelfde periode in 2020. De EBITA marge nam af van 10,1% in het eerste half jaar van 2020 naar 9,6%  in het eerste half jaar van 2021.

De omzet van Sweco Nederland nam in het eerste half jaar iets af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (van €101,7 miljoen in ‘20 naar €101,0 miljoen in ’21). De EBITA-marge daarentegen nam sterk toe van 8,0% in de eerste helft van 2020 naar 11,1% in het eerste half jaar van ’21.

Sweco Nederland haalde de afgelopen maanden enkele grotere raamovereenkomsten binnen van Rijkswaterstaat, ProRail en de Provincie Noord-Holland waarmee een sterke basis voor de komende jaren is gelegd. De vraag naar kennis en expertise ten aanzien van de energietransitie, klimaatadaptie en watervraagstukken geeft Sweco een goede uitgangspositie. Juist deze integrale veranderopgaven vormen een belangrijke kern van ons werk. In mei startte Sweco de Design Challenge om talentvolle ontwerpers te betrekken bij de verbetering van de leefomgeving in steden. Hiermee nemen we een voortrekkersrol in de markt in. Verdere organisatieontwikkeling is bekrachtigd door het behalen van het ISO27001-certificaat waarmee Sweco als eerste ingenieursadviesbureau in Nederland voor alle afdelingen gecertificeerd is.

Het is fantastisch om te zien hoe Sweco Nederland zich het afgelopen jaar ontwikkeld heeft. Het resultaat is sterk. Nieuwe langdurige raamcontracten, sterke projecten en inzet van digitalisering om volop in contact met klanten te zijn en te blijven, werpt zijn vruchten af. Dit zien we terug in de halfjaarcijfers en zet ons nog harder ‘aan’ deze weg te vervolgen.
– Martin van der Heijden, CFO Sweco Nederland