0 van 0 resultaten voor ""

Sweco organiseert ‘Groene Stad Challenge 2021’

Sweco organiseert samen met NL Greenlabel en HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index) de Groene Stad Challenge 2021. Door deel te nemen aan de challenge krijgen gemeente inzicht in hoe groen hun stad of dorp is, maar ook hoe ze verder kunnen vergroenen. Zo stimuleren we aantrekkelijke, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen in Nederland. De resultaten worden in september gepresenteerd.

De kwalificering en kwantificering van stedelijk groen staat helaas nog in de kinderschoenen, maar vormt eigenlijk de onderbouwing voor verdere vergroening van de leefomgeving. Met deze challenge brengen we het échte groen, onderbouwd met data, in kaart.

– Lodewijk Hoekstra, NL Greenlabel

Samenwerking met impact

Van de gemeenten die meedoen, brengt Sweco op wijk- en buurtniveau het groen in omvang én in kwaliteit in kaart en ook de vergroeningspotenties. Zo ontstaat er niet alleen inzicht in de ‘nul situatie’ van een stad of dorp, maar ook in het perspectief voor vergroening. Via het platform HUGSI van Husqvarna bouwen we een online community die gemeenten de mogelijkheid biedt kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen. Zo kunnen deelnemers elkaar uitdagen nog groener te worden en onderling voorbeelden uitwisselen. Denk aan het aanpakken van zinloze verharding, vergroenen van daken, de koppeling met klimaatadaptieve maatregelen en het bevorderen van de biodiversiteit. Expertise die Sweco volop verder kan bieden aan de deelnemers. In 2022 en 2023 herhalen we het onderzoek voor de deelnemende gemeenten, waardoor er inzicht in de voortgang ontstaat.

Eerste deelnemers

Onder meer gemeente Zwijndrecht, Breda en Zoeterwoude hebben de challenge inmiddels geaccepteerd. Wethouder De Beer van Breda zegt hierover: “In 2030 wil Breda de eerste stad in een park zijn in Europa. Om deze ambitie te realiseren, werken we samen met alle partijen en bewoners die hieraan kunnen bijdragen. De Groene Stad Challenge 2021 biedt ons de mogelijkheid om al het groen in Breda in beeld te brengen om van hieruit te werken aan een groenere en gezondere stad voor alle bewoners”.

Meedoen

Gemeenten kunnen zich tot 16 juli aanstaande aanmelden via www.groenestadchallenge.nl. Vervolgens worden de steden en dorpen van deelnemende gemeenten geanalyseerd waarna de resultaten in september worden gepresenteerd aan de deelnemers. Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte wordt de meest groene stad en het meest groene dorp van Nederland beloond met een award en een prijs voor lokale burgerinitiatieven. Ook worden aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan gemeenten met de grootste vergroeningspotenties.